Látka nebo směs klasifikovaná jako nebezpečná a zabalená v obalu musí být označena štítkem (CLP), který obsahuje předepsané prvky. Minimální rozměry štítků se stanovují podle velikosti obalu. Výstražné piktogramy sdělují specifické informace o příslušné nebezpečnosti. Signální slova označují úroveň závažnosti nebezpečnosti, rozlišují se tyto dvě úrovně: "nebezpečí" (označuje závažnější kategorie nebezpečnosti) a "varování" (označuje méně závažné kategorie nebezpečnosti).

Výstražné piktogramy mají tvar čtverce postaveného na vrchol. Každý výstražný piktogram pokrývá alespoň jednu patnáctinu povrchové plochy harmonizované etikety, nesmí však být menší než 1 cm2.

Záruka 7 let
4498

ACETON CLP (GHS)

Vyrobíme a doručíme do 4-7 pracovních dnů
od 4 Kč
od 3,31 Kč bez DPH
Záruka 7 let
4497

ACETON CLP (GHS)

Vyrobíme a doručíme do 4-7 pracovních dnů
od 4 Kč
od 3,31 Kč bez DPH
Záruka 7 let
4509

TOLUEN CLP (GHS)

Vyrobíme a doručíme do 4-7 pracovních dnů
od 4 Kč
od 3,31 Kč bez DPH
Záruka 7 let
4510

TOLUEN CLP (GHS)

Vyrobíme a doručíme do 4-7 pracovních dnů
od 4 Kč
od 3,31 Kč bez DPH