BOZP je zkratka názvu  „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“

Významem je to soubor opatření k ochraně člověka v pracovním prostředí před úrazy a poškozením zdraví.

Bezpečnost práce a požární ochrana je naším posláním již více než 24 let.

My víme co potřebujete.

Naše články, příručky, odpovědi a dokumenty nejsou souborem bezobsažných vět jako je tomu v mnoha jiných případech.

Vyberte si níže téma nebo řešení Vašich potřeb.