PŘÍSTROJE K HAŠENÍ LITHIOVÝCH BATERIÍ

Požáry lithiových baterií dosahují na rozdíl od požáru běžných látek velmi vysoké teploty (až +3000°C). Běžné hasicí prostředky jsou proto málo účinné, dochází k jejich rychlému rozkladu.

Hasiva pro hašení požárů lithiových baterií

V současné době je velmi účinná směs AVD. Je to vodní disperze chemicky exfoliovaného vermikulitu. Aplikuje se na požáry lithiových baterií ve formě mlhy. Vermikulit je ve formě mnohovrstvých vloček, obsahujících vodu.

Jaký je princip hašení?

Mlha vloček vermikulitu vytváří film na povrchu hořící látky. Vrstvička hasicí látky při vysoké teplotě schne a brání přístupu kyslíku. Zároveň se hořlavina chladí odpařováním vody. Timto procesem se požár dostane pod kontrolu a uhasí se.

Jak vybrat hasicí přístroj

Přehledné informace o druzích hasících přístrojů. Jaký hasicí přístroj vybrat pro vaše použití. Požární předpisy a umístění hasicících přístrojů. Kontroly hasicích přístrojů.