Seznámení pracovníků s návodem k obsluze stroje nebo zařízení je nařízeno předpisy k zajištění bezpečnosti práce. V případě úrazu nebo mimořádné události může být odpovědnost přenesena na toho, kdo měl tuto povinnost zajistit. Zde najdete tištěné návody k nejpoužívanějším a nejnebezpečnějším zařízením pro obrábění a úpravy materiálů.