Systém LOCKOUT TAGOUT, zkráceně LOTO, slouží k zajištění bezpečnosti při opravách a údržbě různých zařízení, kde hrozí riziko úrazu. Cílem tohoto systému je zabránit neoprávněnému zapnutí strojů nebo zařízení, na kterých probíhá servis, a tak minimalizovat rizika spojená s jejich používáním.

  • Mechanické riziko se týká pohybu zařízení nebo činností strojů, jako jsou lis, soustruh nebo drtička.
  • Chemické riziko se vyskytuje v případě chemických látek nebo plynů v potrubí, zahrnující například páry nebo kyseliny.
  • Elektrické riziko zase vzniká při manipulaci s elektrickým proudem.

Tagout znamená označení. Pro lepší orientaci je důležité uzavírací zařízení správně označit pomocí osobní visačky, na které jsou informace o: - místě, kde probíhá výluka zařízení a do kdy - zodpovědné osobě - nutných krocích před zapnutím.

Systém Lockout Tagout slouží k prevenci pracovních úrazů, nechtěných úmrtí pracovníků, technologických ztrát surovin, škodám na zařízení a průmyslovým haváriím spojeným s úniky nebezpečných látek do životního prostředí. Použitím systému LOTO se přimějeme k zamyšlení nad tím, co všechno ještě můžeme na našem pracovišti zlepšit.

LOTO - Označení a uzamčení zařízení (Lockout–tagout)

LOTO - Označení a uzamčení zařízení (Lockout–tagout)

Systém LOCKOUT TAGOUT, zkráceně LOTO, slouží k zajištění bezpečnosti při opravách a údržbě různých zařízení, kde hrozí riziko úrazu. Cílem tohoto systému je zabránit neoprávněnému zapnutí strojů nebo zařízení, na kterých probíhá servis, a tak minimalizovat rizika spojená s jejich používáním.