Předepsané označené nosnosti regálů a podlah - samolepky i tabulky. Nosnost musí být stanovena podle dokumentace výrobce nebo výpočtem, zkouškou. Regály musí být prokazetelně kontrolovány 1 x ročně. (Protokol o kontrole regálu a o zkoušce nosnosti v sekci ke stažení niže.)