BISON DIY SPRAY ADHESIVE 200 ml

********
2 body do věrnostního systému

ZTRADE s.r.o.

Kontaktní lepidlo ve spreji. Více

Kód produktu: P00274 Doprava a platba Hmotnost: 0.214 kg

231 Kč s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Kontaktní lepidlo ve spreji. Více

Kód produktu: P00274 Doprava a platba Hmotnost: 0.214 kg

Varianty Dostupnost Cena s DPH Množství (ks)
BISON DIY SPRAY ADHESIVE 200 ml BISON DIY SPRAY ADHESIVE 200 ml, Kód: 25352 Skladem více než 5 ks 231 Kč

Kontaktní sprejové lepidlo na bázi SBR kaučuku určené k lepení větších ploch celé řady materiálů.

Snadná aplikace, rychlé použití. Lepidlo je odolné teplotám od -40°C do +50°C.

ROZSAH POUŽITÍ:

Silné, rychlé a pevné plošné lepení. Slepí např. papír, lepenku, dřevo, textil, kůži, kov, plsť, pěnový polystyren (styropor) a jiné pěnové hmoty, četné umělé hmoty se stejným i jiným materiálem.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Obsah nádobky před použitím dobře protřepejte, lepidlo stříkejte ze vzdálenosti asi 15 – 25 cm.

  1. Kontaktní lepení: Plochy určené ke slepení nastříkejte na obě strany a nechte 10 minut zaschnout. Pak přiložte obě části k sobě a krátce silně přitiskněte.
  2. Lepení s korekcí: U lepených povrchů, kde je minimálně jeden porézní (savý). Lepidlo je možné nanést pouze na jeden lepený povrch a ihned oba materiály spojit. Korekce je možná po dobu 5 minut. Doba schnutí cca 24 hodin.
  3. Opakovaně odstranitelné lepení: Lepidlo nastříkejte na jednu plochu a nechte 20 minut zaschnout. Vytvoří se (samolepící/stále lepící) vrstva a je možné opakované nalepení a odlepení materiálu.

Po použití postavte nádobku dnem vzhůru a vystříkejte zbytek lepidla z rozprašovací trysky (tak dlouho, až z rozprašovacího ventilku začne vycházet pouze hnací plyn).
Bezpečnostní upozornění

x
x
x

Signální slovo: NEBEZPEČÍ


Obsah nebezpečných látek: Benzin (ropný), hydrogenačně odsířený, lehký, dearomatizovaný; Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká; n-hexan


H222 - Extrémně hořlavý plyn.
H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 - Dráždí kůži.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování par.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Info

Traiva recenze