Protipožární hasicí koule FIREXBALL (1,3 kg prášek Furex 770, Fireball)


Velice jednoduchý a efektivní způsob automatického hašení. Nainstalujte firexball pomocí držáku na zeď, v místě které chcete mít pod kontrolou. Vypukne-li požár v blízkosti tohoto zařízení, samo jej uhasí již v zárodku (bez nutnosti ručního spuštění). Pokud je ohnisko příliš vzdálené, můžete firexball jednoduše uchopit a vhodit přímo do ohně, během okamžiku bude požár uhašen. Více

Výrobce: Traiva s.r.o Kód produktu: 4736 Doprava a platba

od 449,09 Kč s DPH

Varianta neexistuje
ks

Velice jednoduchý a efektivní způsob automatického hašení. Nainstalujte firexball pomocí držáku na zeď, v místě které chcete mít pod kontrolou. Vypukne-li požár v blízkosti tohoto zařízení, samo jej uhasí již v zárodku (bez nutnosti ručního spuštění). Pokud je ohnisko příliš vzdálené, můžete firexball jednoduše uchopit a vhodit přímo do ohně, během okamžiku bude požár uhašen. Více

Výrobce: Traiva s.r.o Kód produktu: 4736 Doprava a platba

Varianty Dostupnost Cena s DPH Množství (ks)
Protipožární hasicí koule FIREXBALL (1,3 kg prášek Furex 770, Fireball) Firexball, 1 ks, Kód: 14140 Skladem více než 20 ks 449,09 Kč
Protipožární hasicí koule FIREXBALL (1,3 kg prášek Furex 770, Fireball) Firexball - set 3 ks, Kód: 14141 Skladem více než 20 ks 1 169,08 Kč
Protipožární hasicí koule FIREXBALL (1,3 kg prášek Furex 770, Fireball) Firexball - set 12 ks, Kód: 18147 Skladem více než 20 ks 4 448,93 Kč

Protipožární koule Firexball. 

s designem firmy Signus Corporation USA je nejvyspělejším typem s dvojím použitím. Jednak jako automatické stabílní hasicí zařízení (instalací na stojanku a také jako ruční protředek hašení (vhozením do ohně). Při vzniku požáru a zahřátí ohněm dojde i v místnostech bez dozoru osob  k mžikovému rozptylu a automaticky pokryje vrstvou hasicího prášku s vysokou účinností a uhasí požár stejně jako při vhození do ohniska požáru. 

Použití: 


Aktivní: vhodit hasicí kouli do ohně - v případě zpozorování požáru vhoďte nebo zakutálejte kouli do ohně. Hasicí koule se v ohni aktivuje do 3 vteřin, vydá hlasitý zvukový signál pro upozornění a hasicí směs je rozprášena na požár. Není potřeba být blízko požáru ani speciální školení a znalosti.  

Pasivní: postavit na samoaktivační držák - jedna z ohromných výhod hasicí koule je automatická aktivace hašení v případě požáru, u něhož není nikdo přítomen. Pokud je umístěna na vhodné místo s vysokým rizikem vzniku požáru, aktivuje se hašení automaticky po dosažení potřebné teploty a uhasí požár.

Výhody hasicí koule Firexball: 

Snadné použití 
Žádné školení, žádné pohyblivé nebo mechanické součásti. 

Kompaktní a lehký
Průměr koule 147 mm a hmotnost 1,3 kg jsou velmi kompaktní a snadno se skladují nebo přepravují

Automatická aktivace
Firexball se aktivuje i v  prostoru bez osob. Monitoruje  24 hodin.
 
Funkce alarmu
Těsně před rozptýlením prášku vyzařuje zvuk 120 dBA. Tato hodnota nepřekračuje mezní hodnoty stanovené pro fyzikální látky odborníky a lze použít pro evakuační požární poplachy.
 
Zvýšená bezpečnost pro uživatele 
K hašení není třeba přibližovat se k základně plamenů. Hodit kouli z povzdálí umí i dítě. Není potřeba se přibližovat k požáru a riskovat otravu zplodinami nebo popálením. Lze vhodit i dveřmi a oknem. V případě použití na rozvinutý požár významně sníží teplotu a plameny, je poté možno se přiblížit s dalšími ručními hasicími přístroji. 

Falešné poplachy vyloučeny
Koule Firexball se neaktivuje bez přítomnosti požáru.
 
Estetika a možnosti umístění
Vyjímečný design se hodí do každého interiéru a snadná instalace na stůl nebo zavěšení na zeď díky kovové opěrce.

Umístění modrou šipkou v návodu dolů, vodorovně s potiskem viz naše foto.

Žádná údržba
Doporučená životnost produktu je 10 let, bez kontrol nebo tlakových zkoušek, které u hasicích přístrojů převyšují jejich pořizovací cenu. 
 
Respektuje životní prostředí
Neznečišťuje životní prostředí. Hasivo  použité ve Firexball se skládá z biologicky odbouratelných hasiv. 

Bezpečnost
Při aktivaci koule nevzniká nebezpečí pro člověka ani okolí.

  • Teplota skladování: -40 až +85 °C
  • Samovolné automatické hašení nastane pokud teplota okolního prostředí přesáhne cca 110 °C, nebo dojde ke styku s plamenem

Hasicí koule Firexball hašení

Inovovaná protipožární hasicí koule je dodávána ve vakuovaném obalu. V tomto obalu může být i instalována, její reakční schopnost tím není ovlivněna. Další inovací je lobrázkový i textový návod v češtině i angličtině přímo na výrobku.
Protipožární hasicí koule má uvnitř speciálního obalu vysoce účinnou hasicí práškovou směs FUREX 770 a směs pro iniciaci mžikového rozptylu prášku při zahřátí ohněm. Při kontaktu s otevřeným ohněm se sama aktivuje, zazní varovný zvukový signál, ochranný obal koule praskne a uvolněná hasicí prášková směs uhasí vznikající požár na ploše s rozlohou 8 – 10 m2. Varovný zvukový signál 120 dB navíc upoutá pozornost okolí. Rozptyl prášku je zcela bezpečný pro okolí i předměty v něm. 

hasici koule Firexball na stojanku

Protipožární hasicí kouli je možné umístit kdekoliv, nejúčinnější je instalace nad místa, kde je zvýšené riziko požáru. Příkladem mohou být spotřebiče s otevřeným ohněm, krby, sporáky v kuchyni, kotle v kotelně, místa kde může dojít k samovznícení, technologické procesy s vysokým rizikem požáru, garáže, sklady, kanceláře, hotelové místnosti, čerpací stanice, lodě apod. 

Koule hasicí umístění

Výhody: automatické hašení práškem je velkou předností výrobku. Možnost vhodit kouli do ohniska vznikajícího požáru ze vzdálenosti, při které nedochází k ohrožení teplem nebo kouřem, je v mnoha případech velmi užitečná.

Firexball hasicí koule - ruční hašení

Je ověřeno, že pokud bylo automatické hasicí zařízení použito při vznikajícím požáru v první etapě hoření, požár byl uhašen max. do 3 sekund. Rozptýlený prášek – hasicí médium FUREX 770 – uhasil plameny v okruhu 8 až 10 m2 a nedošlo k rozvinutí požáru do druhé etapy hoření ani následnému vznícení.

Pokud je protipožární hasicí koule dobře umístěna, je vznikající požár automaticky uhašen v zárodku. 

Hasicí joule fireball

Při použití u rozvinutého požáru (delší doba hoření, zasažena větší plocha místnosti)  hasicí koule výrazně sníží teplotu a intenzitu hoření. To je významné pro další hašení jinými ručními přístroji, evakuaci osob i hašení po příjezdu profesionálních hasičů z hlediska následných škod.
Protipožární hasicí koule zabezpečí uhašení počátků požáru. Rozloha chráněného místa je do 8 – 10 m2. Pro větší rozlohy je žádoucí použít více koulí.  Garantovaná použitelnost 10 let. 

Balení obsahuje
• 1 ks (automatický hasicí prostředek)
• držák 

Info o hašení požáru nabíjecích baterií najdete v souborech ke stažení níže.

Návod Firexball koule

Návod Hasicí koule Fireball