Zde si můžete zdarma stáhnout profesionálně vypracované vzory základních dokumentů PO, v jednotlivých podkategorích, jako například Požární poplachové směrnice, Požární řád a získat informační dokumenty k požární ochraně. 

Speciální obsáhlé dokumenty (nebo pro jiné druhy provozu - např. požární řády)si můžete zakoupit on-line ke stažení jako jednotlivé vzorové dokumenty pro požární ochranu. Platba platební kartou. Stažení ihned.. Zakoupené vzory dokumentů jsou čtvrtletně aktualizovány podle předpisů a jsou v editovatelném formátu DOC (MS Word 2010+).Jsou vypracovány odborníky s desítkami let praxe v oboru a ověřeny tisíci uživateli Dokumentace BOZP a PO Traiva.

Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí (dle § 4 zákona č. 133/1985 Sb.,

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)

 Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do tří kategorií:

  • se zvýšeným požárním nebezpečím
  • s vysokým požárním nebezpečím
  • bez zvýšeného požárního nebezpečí
  • Od tohoto začlenění se odvíjí rozsah všech povinností stanovený zákonem o požární ochraně, včetně povinnosti zpracovávat příslušnou dokumentaci požární ochrany. Povinnosti na úseku požární ochrany jsou tedy odlišné podle toho, jaké činnosti jsou konkrétním provozovatelem vykonávány.
  • Přehled  povinností naleznete v dokumentu ke stažení níže

Dokumentace BOZP a PO zdarma

Převratné řešení pro pro hašení požárů - Firexball

Kombinace nejjednoduššího a nejefektivnějšího automatického hasicího zařízení s ručním hasicím přístrojem. Automaticky eliminuje požár již v zárodku, bez nutnosti ručního spuštění. Vhozením do ohně funguje jako velmi účinný ruční hasicí přístroj