Prvním krokem je vždy získat srozumitelné informace o povinnostech vyplývajících z předpisů BOZP a PO a zjištění jaká smysluplná opatření pro snižování rizik chybí (audit).

K tomu je ověřenou pomůckou "Příručka BOZP a PO" . Je srozumitelná naprosto pro všechny. 

Zjistit jaká opatření ve firmě chybí lze snadno z dokumentu "Check list BOZP". 

Koncepčním řešením je zakoupení programu "Dokumentace BOZP a PO Traiva" 

Vše ke stažení naleznete níže. 

Je pravdou, že firmy a organizace nad 25 zaměstnanců musí mít k provádění těchto činností smluvně zajištěnu osobu s odbornou způsobilostí v prevenci rizik (OZO). Přesto je potřebné, aby všichni vedoucí pracovníci měli kydykoli k dispozici srozumitelné informace  "Jak na to" 

Seznam osob s odbornou způsobilostí v prevenci rizik (OZO).v jednotlivých okresech naleznete v aplikaci Seznam revizních techniků a odborně způsobilých osob BOZP a PO..