Zde naleznete vhodné hasící přístroje pro kolaudaci rodinných domů a garáží (včetně revizní zprávy).

Jde o povinnost majitelů nových rodinných domů vybavit objekt práškovým hasicím přístrojem s minimální hasicí schopností 34A a ve stavbách a garážích je nutné instalovat alespoň jeden hasicí přístroj se schopností 183B. Lze ho umístit do staveb, do ubytovacího zařízení, garáže.

Námi dodávané hasicí přístroje jsou certifikovány podle příslušných předpisů a norem, zejména EN 3-7, a prohlášení o shodě je přiloženo u každého produktu. Certifikace také potvrzuje udávaný rating (hasící schopnost). Každý kus kontrolujeme před expedicí. 

Jak vybrat hasicí přístroj

Přehledné informace o druzích hasících přístrojů. Jaký hasicí přístroj vybrat pro vaše použití. Požární předpisy a umístění hasicících přístrojů. Kontroly hasicích přístrojů.