Přejít na mobilní verzi?

ANO
NE
Zakázková výroba
Bezpečnostní pomůcky
Atrapa bezpečnostní kamery
Hasicí přístroje
Lékárnička Swissmed
Bezpečnostní stojan
Všechny bezpečnostní tabulky a bezpečnostní výrobky ihned k dodání.
TRAIVA s.r.o, Pohraniční 104, 703 00 Ostrava

e-safetyshop.eu - Bezpečnostní tabulky a výrobky pro bezpečnost

Bezpečnostní tabulky
a výrobky pro bezpečnost

10.000 druhů tabulek a výrobků skladem
Telefon tabulky 596 123 556, 604 266 813
Příjmáme platební karty a online PayPal platby
HOME | VELKOOBCHOD TABULEK | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY SignEU | KONTAKTY | O NÁS | RYCHLÝ NÁKUP SOFTWARE BOZP A PO
Nákup na e-safetyshop.eu - BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A VÝROBKY PRO BEZPEČNOST je jednoduchý:
Zadejte počet kusů výrobku
a klikněte na tlačítko "Přidat"
Po ukončení nákupu
klikněte vpravo  na "Košík"

Výstražné bezpečnostní tabulky


Domů > > Výstražné bezpečnostní tabulky

Bezpečnostní tabulky výstražné mají upozorňovat na možná rizika bezpečnosti v prostoru nebo bezpečnostní rizika zařízení. Použití bezpečnostní tabulky s výstrahou je předepsáno mnoha obecně závaznými právními předpisy a normami. (např. n.v. c. 406/2004 Sb.)

Stáhnout pdf Stažení katalogu - Výstražné tabulky

Subkategorie
Výstražné tabulky - kluzký povrch a nerovnosti terénu
Výstražné tabulky elektro - elektrické napětí
Výstražné bezpečnostní tabulky pro pracoviště
Výstražné tabulky chemických a nebezpečných látek
Výstražné tabulky - nebezpečí požáru a výbuchu
Bezpečnostní značení strojů a zařízení
Výstražné tabulky jen se symboly
Výstražné tabulky jen s texty
Produkty
1  2 3 4 Další strana »
Bezpečnostní tabulka - Pozor vozíky
Výstražná bezpečnostní tabulka
Tyto tabulkymusí být umístěny na takových místech, kde hrozí nebezpečí úrazu způsobené provozem manipulačních vozíků.

Text doplňkové značky tabulky je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit. Bezpečnostní výstražné tabulky „POZOR ! VOZÍKY“ jsou určeny zejména pro upozornění
- na místa, na kterých je hustý provoz manipulačních vozíků,
- na místa s neočekávaným provozem manipulačních vozíků,
- na nepřehledná místa s provozem manipulačních vozíků.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí požáru
Nebezpečí požáru - Bezpečnostní značka W021, ISO 7010-W021
Tyto tabulky musí být umístěny na místa, na nichž hrozí vznik požáru a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny.
Text doplňkové značky tabulky je potřebné doplnit o údaj jaké látce nebezpečí požáru hrozí je možno jej, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí úrazu pádem nebo pohyb. zavěš. předmětu
Nebezpečí úrazu pádem nebo pohybem zavěšeného předmětu - Bezpečnostní značka W015, ISO 7010-W015
Bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČÍ ÚRAZU PÁDEM NEBO POHYBEM ZAVĚŠENÉHO PŘEDMĚTU“ jsou určeny zejména pro upozornění na nebezpečný pracovní prostor jeřábu manipulujícího se zavěšenými předměty.


Bezpečnostní tabulka - Pozor - Pracovní prostor jeřábu
Pozor - Pracovní prostor jeřábu - Bezpečnostní značka W015, ISO 7010-W015
Tyto tabulky musí být umístěny tak, aby zavčas upozornily na pracovní prostor jeřábu, v němž hrozí nebezpečí úrazu způsobené provozem jeřábu. Tyto tabulky mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit! Text doplňkové značky tabulky je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.

Bezpečnostní výstražné tabulky „POZOR ! PRACOVNÍ PROSTOR JEŘÁBU“ jsou určeny zejména pro upozornění na nebezpečná místa v nichž dochází k provozu jeřábu.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečné neviditelné záření ve vymezeném prostoru
Nebezpečné neviditelné záření ve vymezeném prostoru - Bezpečnostní značka W003, ISO 7010-W003
Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČNÉ NEVIDITELNÉ ZÁŘENÍ VE VYMEZENÉM PROSTORU“ ?

Tyto tabulky musí být umístěny na místa, na kterých dochází k nebezpečnému neviditelnému záření a varují tak před nebezpečím vzniku úrazu nebo poškození zdraví z této příčiny. Text doplňkové značky tabulky je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.
Bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČNÉ NEVIDITELNÉ ZÁŘENÍ VE VYMEZENÉM PROSTORU“ jsou určeny zejména pro upozornění na nebezpečné neviditelné záření např. v laboratořích, výzkumných pracovištích a na jiných pracovištích, na nichž se nebezpečného neviditelného záření využívá.


Bezpečnostní tabulka - Laserové záření
Laserové záření - Bezpečnostní značka W004, ISO 7010-W004
Pracoviště s lasery musí být označeno bezpečnostní tabulkou nebo samolepkou na všech přístupových cestách a místech, kde hrozí nebezpečí zasažení zářením.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpeční pádu do prohlubně
Výstražná bezpečnostní tabulka
Tyto tabulky musí být umístěny tam, kde je nebezpečí pádu do prohlubně a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny. Tyto mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit!


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí styku s jedovatými látkami
Nebezpečí styku s jedovatými látkami - Bezpečnostní značka W016, ISO 7010-W016
Tyto tabulky musí být umístěny na místa, na nichž hrozí styk s jedovatými látkami a varují tak před nebezpečím úrazu nebo poškozením zdraví z této příčiny. Text doplňkové značky tabulky je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit. Bezpečnostní výstražné značky „NEBEZPEČÍ STYKU S JEDOVATÝMI LÁTKAMI“ jsou určeny zejména pro upozornění
- na sklady těchto látek,
- na místa, kde se s nimi manipuluje,
- na místa, kde se s nimi pracuje.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí výbuchu
Výstražná bezpečnostní tabulka
Tyto tabulky musí být umístěny na místa, v nichž hrozí výbuch a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny. Text doplňkové značky tabulky je potřebné doplnit o údaj o jakou vybuchující látku se jedná a je možno jej, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit. Bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČÍ VÝBUCHU“ jsou určeny zejména pro upozornění na pracoviště na nichž se vyskytuje výbušné prostředí, např. v laboratořích, chemických provozech, dřevozpracujících provozech, při výrobě střelného prachu, v prostředí nasyceném nejrůznějším prachem, např. ve mlýnech mouky, surovin pro výrobu různých chemikálií, uhlí apod. KW: riziko exploze výbuch detonace


Bezpečnostní tabulka - Pozor systém... pod napětím
Pozor systém... pod napětím - Bezpečnostní značka W012, ISO 7010-W012
Bezpečnostní samolepka pro zařízení, kde je nutné upozornit na nebezpečí, že systém je stále pod napětím. Lze objednat i jako bezpečnostní tabulku.


Bezpečnostní tabulka - Pozor! Tlakové láhve
Výstražná bezpečnostní tabulka
Tyto tabulky musí být umístěny tam, kde jsou skladovány kovové tlakové láhve k dopravě plynů a kde hrozí, že by jejich nesystematickým uložením mohlo dojít k nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu s následkem úrazu nebo škody na majetku.


Bezpečnostní tabulka - Hořlavina l. třídy
Hořlaviny l. třídy - Bezpečnostní značka W021, ISO 7010-W021
Bezpečnostní tabulka|samolepka pro označení hořlavin I. třídy, např. benzínu, nitroředidel, benzenu - viz. tabulky tříd hořlavin.


Bezpečnostní tabulka - Hořlaviny ll. třídy
Hořlaviny ll. třídy - Bezpečnostní značka W021, ISO 7010-W021
Bezpečnostní tabulka|samolepka pro II. třídu: hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí od 21 do 55 °C - dle tabulky tříd hořlavosti.


Bezpečnostní tabulka - Hořlaviny lll. třídy
Hořlaviny lll. třídy - Bezpečnostní značka W021, ISO 7010-W021
Bezpečnostní tabulka|samolepka pro III třídu- hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí od 55 do 100 °C. Tabulky hořlavosti.


Bezpečnostní tabulka - Hořlaviny lV. třídy
Hořlavina IV. třídy - Bezpečnostní značka W021, ISO 7010-W021
Bezpečnostní tabulka|samolepka


Bezpečnostní tabulka - Kontrolované pásmo
Kontrolované pásmo - Bezpečnostní značka W003, ISO 7010-W003
Bezpečnostní tabulka|samolepka. Tyto tabulky označují kontrolované pásmo, tedy pracoviště či místa, kde hrozí nebezpečí.


Bezpečnostní tabulka - Výstraha životu nebezpečno dotýkat se el. zařízení
Výstraha životu nebezpečno dotýkat se el. zařízení - Bezpečnostní značka W012, ISO 7010-W012
Bezpečnostní výstražná tabulka nebo samolepka k označní el. vedení pod napětím. Tabulka předchází úrazům dotykem živých částí drátů vedení.


Bezpečnostní pokyny ke svařovacím robotům
.
Bezpečnostní samolepka


Bezpečnostní tabulka - Činnost se zvýšeným požárním nebezpečím
Činnost se zvýšeným požárním nebezpečím - Bezpečnostní značka W021, ISO 7010-W021
Bezpečnostní tabulka|samolepka pro označení míst, kde se provádí činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, např. stáčení hořlavých kapalin. Tabulky hořlavosti..


Bezpečnostní tabulka - Pozor! Pod napětím
Pozor! Pod napětím - Bezpečnostní značka W012, ISO 7010-W012
Bezpečnostní tabulka nebo samolepka. Umiťuje se na viditelné místo, kde upozorňuje na přístroje pod napětím.


Výstraha - životu nebezpečno přibližovat se k elektrickým zařízením!
Výstraha - životu nebezpečno přibližovat se k elektrickým zařízením! - Bezpečnostní značka W012, ISO 7010-W012
Bezpečnostní tabulka nebo samolepící fólie. Umisťuje se na místa kde hrozí nebezpečí úrazu elektřinou.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí výbuchu plynu
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka|samolepka. Tyto tabulky musí být umístěny na místa v nichž hrozí výbuch plynu a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny. KW: riziko exploze výbuch detonace


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí výbuchu plynu při styku ventilu
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka|samolepka. Tyto tabulky musí být umístěny na místa v nichž hrozí výbuch plynu při styku ventilu a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí! Výbušné prostředí
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka|samolepka. Tyto tabulky musí být umístěny na místa, v nichž může být výbušné prostředí a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny. KW: riziko exploze výbuch detonace


Bezpečnostní tabulka - Pozor motorový vozík
, Bezpečnostní značka W012, ISO 7010-W012Výstražná bezpečnostní tabulka
Vyrábíme jako bezpečnostní tabulky nebo samolepící fólie. Tato tabulka upozorňuje na motorový vozík a riziko úrazu. Tabulka zvyšuje bezpečnost práce.


Bezpečnostní tabulka - Pozor úzký průřez
Pozor úzký průřez - Bezpečnostní značka W001, ISO 7010-W001
Bezpečnostní tabulka|samolepka. Tyto tabulky musí být umístěny na místa, v nichž se nachází úzký průřez a varují tak před nebezpečím vzniku úrazu z této příčiny.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí úrazu při sněhu a náledí
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka|samolepka. Tyto tabulky upozorňují na místa, na nichž hrozí nebezpečí úrazu způsobené sněhem a náledím a varují tak před nebezpečím vzniku takového úrazu.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí výbuchu prachu
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka|samolepka. Tyto tabulky musí být umístěny na místa, na nichž hrozí nebezpečí úrazu způsobené výbuchem prachu a varují tak před nebezpečím vzniku takového úrazu.KW: riziko exploze výbuch detonace


Bezpečnostní tabulka - Exploze, Nebezpečí výbuchu - zóna 2
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka|samolepka. Tyto tabulky musí být umístěny na místa, na nichž hrozí nebezpečí úrazu způsobeného nebezpečím výbuchu označené zónou 2 a varují tak před nebezpečím vzniku takového úrazu. KW: riziko exploze výbuch detonace.


Výstraha životu nebezpečno dotýkat se drátů i na zem spadlých!
Výstraha - životu nebezpečno dotýkat se drátů i na zem spadlých! - Bezpečnostní značka W012, ISO 7010-W012
Bezpečnostní tabulka|samolepka. Tyto tabulky musí být umístěny na místa, na nichž hrozí nebezpečí úrazu způsobené spadlými dráty, které představují životu nebezpečné riziko při dotýkání.


Bezpečnostní tabulka - Pozor! Uzemněno
Pozor! Uzemněno - Bezpečnostní značka W012, ISO 7010-W012
Bezpečnostní tabulka|samolepka s výstrahou "Pozor! Uzeměno" je potřeba istalovat všude tam, kde při elektrikářských pracech vzniká nebezpečí úrazu při dotyku s uzeměním.


Bezpečnostní tabulka - Pozor! Zpětný proud
Pozor! Zpětný proud - Bezpečnostní značka W012, ISO 7010-W012
Bezpečnostní tabulka|samolepka výstražná Pozor!Zpětný proud snižuje skryté nebezpečí zásahu zpetným proudem.


Bezpečnostní tabulka - Vysoké napětí, životu nebezpečno!
Vysoké napětí, životu nebezpečno! - Bezpečnostní značka W012, ISO 7010-W012
Bezpečnostní tabulka|samolepka Vysoké napětí, životu nebezpečno! musí být instalována na všech přístupech k cedení vysokého napětí pro výstrahu na skryté nebezpečí osobám.


Hořlavá kapalina 3. třídy nebezpečnosti
Hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti - Bezpečnostní značka W021, ISO 7010-W021
Vyrábíme jako samolepku nebo plastovou tabulku. Vhodné umístění na viditelné místo, bezpečnostní tabulka označuje hořlavou kapalinu 3.třídy.


Bezpečnostní tabulka - Hořlavé kapaliny
Hořlavé kapaliny - Bezpečnostní značka W021, ISO 7010-W021
Vyrábíme jako samolepku nebo plastovou tabulku. Vhodné umístění na viditelné místo , bezpečnostní tabulka označuje místo kde jsou uloženy hořlavé kapaliny.


Chodník se v zimě neudržuje! Vstup na vlastní nebezpečí!
Podle nového Zákona č. 97/2009 Sb.,
Nový zákon o pozemních komunikacích č. 97/2009 Sb. Nařizuje, že se o všechny chodníky v obci, musí postarat výhradně obec. Proto je nutno označit všechny chodníky, které se v zimě neudržují, aby nenesla obec odpovědnost za případné úrazy.


Chodník se v zimě neudržuje! Přejděte na druhý chodník!
Podle nového Zákona č. 97/2009 Sb.,
V platnost vstoupil nový zákon o pozemních komunikacích č. 97/2009 Sb. Tento zákon nařizuje, starost o všechny chodníky výhradně obcím. Proto je nutno označit všechny chodníky, které se v zimě neudržují, aby nenesla obec odpovědnost za případné úrazy.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí požáru hořlavých kapalin
Nebezpečí požáru hořlavých kapalin - Bezpečnostní značka W021, ISO 7010-W021
Bezpečnostní tabulka nebo samolepící fólie - výstraha na nebezpečí požáru hořlavých kapalin.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí výbuchu hořlavých par
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka nebo samolepka s výstrahou nebezpečí výbuchu hořlavých par je potřeba istalovat všude tam, kde toto riziko vzniká. KW: riziko exploze výbuch detonace


Nebezpečí výbuchu plynu při styku ventilu s mastnými látkami
Nebezpečí výbuchu plynu při styku ventilu s mastnými látkami
Bezpečnostní tabulka nebo samolepící fólie Nebezpečí výbuchu plynu při styku ventilu s mastnými látkami, musí být instalována na všech skladech tlakových láhví a v místech kde hrozí riziko výbuchu v důsledku kontaktu s mastnotou, znečištěným oděvem.


 
1  2 3 4 Další strana »

Autolékárničky

Tabulky - Zakázková výroba

Nákupní košík
Dokončení objednávky
Položek: 0
0.00 Kč
Nákupní košík
Slovenská verzia obchodu Expresní dodání
Akční slevy
Akční slevy
Atrapy kamer