Přejít na mobilní verzi?

ANO
NE
Zakázková výroba
Bezpečnostní pomůcky
Atrapa bezpečnostní kamery
Hasicí přístroje
Lékárnička Swissmed
Bezpečnostní stojan
Všechny bezpečnostní tabulky a bezpečnostní výrobky ihned k dodání.
TRAIVA s.r.o, Pohraniční 104, 703 00 Ostrava

e-safetyshop.eu - Bezpečnostní tabulky a výrobky pro bezpečnost

Bezpečnostní tabulky
a výrobky pro bezpečnost

10.000 druhů tabulek a výrobků skladem
Telefon tabulky 596 123 556, 604 266 813
Příjmáme platební karty a online PayPal platby
HOME | VELKOOBCHOD TABULEK | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY SignEU | KONTAKTY | O NÁS | RYCHLÝ NÁKUP SOFTWARE BOZP A PO
Nákup na e-safetyshop.eu - BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A VÝROBKY PRO BEZPEČNOST je jednoduchý:
Zadejte počet kusů výrobku
a klikněte na tlačítko "Přidat"
Po ukončení nákupu
klikněte vpravo  na "Košík"
Doprava zdarma - více informací

Výstražné bezpečnostní tabulky


Domů > > Výstražné bezpečnostní tabulky

Bezpečnostní tabulky výstražné mají upozorňovat na možná rizika bezpečnosti v prostoru nebo bezpečnostní rizika zařízení. Použití bezpečnostní tabulky s výstrahou je předepsáno mnoha obecně závaznými právními předpisy a normami. (např. n.v. c. 406/2004 Sb.)

Stáhnout pdf Stažení katalogu - Výstražné tabulky

Subkategorie
Výstražné tabulky - kluzký povrch a nerovnosti terénu
Výstražné tabulky elektro - elektrické napětí
Výstražné bezpečnostní tabulky pro pracoviště
Výstražné tabulky chemických a nebezpečných látek
Výstražné tabulky - nebezpečí požáru a výbuchu
Bezpečnostní značení strojů a zařízení
Výstražné tabulky jen se symboly
Výstražné tabulky jen s texty
Produkty
« Předchozí strana  1 2 3  4 Další strana »
Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí udušení z nedostatku kyslíku
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka|samolepka. Tyto tabulky musí být umístěny na místa, v nichž může hrozit udušení z nedostatku kyslíku a varují tak před nebezpečím vzniku úrazu z této příčiny.


Bezpečnostní tabulka - Oxidující látky
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka|samolepka. Tyto tabulky musí být umístěny na místa, v nichž se vyskytují oxidující látky a varují tak před nebezpečím vzniku úrazu z této příčiny.


Bezpečnostní tabulka - Pozor nízké dveře
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka|samolepka. Tyto tabulky musí být umístěny na místa, na nichž hrozí nebezpečí úrazu nízkými dveřmi a varují tak před nebezpečím vzniku takového úrazu.


Vysoké napětí! - aluten A4
bezpečnostní výstražná tabulka na hliníku
TEXT: Vysoké napětí! Životu nebezpečno dotýkat se elektrického zařízení nebo drátů i na zem spadlých.

Tabulka vhodná do elektrických rozvoden, ústředen a míst, kde jsou vedeny elektrické dráty.


Bezpečnostní tabulka - Pozor - nebezpečí infekce
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka / samolepka. Tyto tabulky upozorňují na místa, na nichž hrozí nebezpečí infekce a varují tak před nebezpečím nákazy.
Povrch bezpečnostní tabulky / samolepky je laminován odolnou folií proti poškození a UV záření, která prodlužuje životnost tabulky.Bezpečnostní tabulka - Kontrolované pásmo
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka|samolepka. Tyto tabulky označují kontrolované pásmo, tedy pracoviště či místa, kde hrozí nebezpečí.


Bezpečnostní tabulka - Neionizující záření
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka|samolepka|aluten. Tyto tabulky musí být umístěny na místa, v nichž může hrozit udušení z nedostatku kyslíku a varují tak před nebezpečím vzniku úrazu z této příčiny.


Bezpečnostní tabulka - Dbejte zvýšené pozornosti
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní výstražná tabulka upozorňující na zvýšenou pozornost. Upozorňuje na možnost rizika nebezpečí úrazu.
Hořlavá kapalina 3. třídy nebezpečnosti
Výstražná bezpečnostní tabulka
Vyrábíme jako samolepku nebo plastovou tabulku. Vhodné umístění na viditelné místo, bezpečnostní tabulka označuje hořlavou kapalinu 3.třídy.


Bezpečnostní tabulka - Hořlavé kapaliny
Výstražná bezpečnostní tabulka
Vyrábíme jako samolepku nebo plastovou tabulku. Vhodné umístění na viditelné místo , bezpečnostní tabulka označuje místo kde jsou uloženy hořlavé kapaliny.


Bezpečnostní tabulka - Jeřáb je ovládán dálkovým zařízením
Výstražná bezpečnostní tabulka
Vyrábíme jako samolepku nebo plastovou tabulku. Vhodné umístění na viditelné místo, bezpečnostní tabulka označuje dálkově ovládaný jeřáb.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí pádu
Výstražná bezpečnostní tabulka
Tyto tabulky musí být umístěny na místa, na nichž hrozí nebezpečí pádu. Vhodné umístění na viditelné místo.

Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí pádu z výšky
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka předchází úrazům a upozorňuje na nebezpečí pádu z výšky.

Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí požáru hořlavých kapalin
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka nebo samolepící fólie - výstraha na nebezpečí požáru hořlavých kapalin.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí střetu s vozíkem
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka upozorňující na nebezpečí střetu s vozíkem.

Bezpečnostní tabulka - Pozor nebezpečí pádu do hloubky
Tabulka upozorňuje na nebezpečí pádu do hloubky
Tyto tabulky musí být umístěny tam, kde je nebezpečí pádu do hloubky a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny. Tyto mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit!


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečná chemikálie - čpavek
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní plastová tabulka nebo samolepka pro výstrahu nebezpečné chemikálie - čpavku.


Bezpečnostní tabulka - Pozor! Horký vzduch, nebezpečí popálení
Výstražná bezpečnostní tabulka
Vyrábíme jako samolepku nebo plastovou tabulku. Vhodné umístění na viditelné místo, bezpečnostní tabulka označuje místa, kde proudí horký vdzduch a hrozí nebezpečí popálení.


Bezpečnostní tabulka - Pozor! Nebezpečný přechod
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní plastová tabulka nebo samolepící fólie pro výstrahu nebezpečného přechodu.


Pozor! Pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači
Výstražná bezpečnostní tabulka
Vyrábíme jako samolepku nebo plastovou tabulku. Vhodné umístění na viditelné místo, bezpečnostní tabulka označuje kde je možnost úrazu elektřinou i při vypnutém vypínači.


Bezpečnostní tabulka - Pozor snížený podhled
Výstražná bezpečnostní tabulka
Vyrábíme jako samolepku nebo plastovou tabulku. Vhodné umístění na viditelné místo, bezpečnostní tabulka označuje místa kde je snížený podhled a hrozí tak riziko úrazu.


Bezpečnostní tabulka - Pozor snížený profil
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka s výstrahou nebezpečí úrazu kvůli sníženému profilu, tabulku je potřeba istalovat všude tam, kde toto riziko vzniká.
Bezpečnostní tabulka - Pozor vysokozdvižný vozík
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka nebo samolepka s výstrahou Pozor vysokozdvižný vozík, tabulku je potřeba istalovat všude tam, kde vzniká riziko úrazu nebo jiné ohrožení.


Bezpečnostní tabulka - Sledované pásmo se zdroji ionizujícího záření
Tabulka upozorňuje na zdroj ionizujícího záření
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Sledované pásmo se zdroji ionizujícího záření“
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Pozor rentgenové záření
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Pozor rentgenové záření“
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí zakopnutí
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní plastová tabulka nebo samolepící fólie Nebezpečí zakopnutí. Vhodné umístění na viditelné místo, bezpečnostní tabulka označuje místa, kde hrozí toto nebezpečí.


Bezpečnostní tabulka - Pozor! Zařízení staveniště
Výstražná bezpečnostní tabulka
Vhodné umístění na viditelné místo, bezpečnostní tabulka označuje místa kde je riziko úrazu.

Stanoviště se zvýšeným požárním nebezpečím (čtyřkombinace)
Čtyřnápisová bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka|samolepka čtyřkombinace s bezpečnostním značením ta tabulce Stanoviště se zvýšeným požárním nebezpečím, zákazu vstupu s plamenem, a nebezpečí požáru.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečné neviditelné záření nezdržuj se zde
Tabulka upozorňuje na neviditelné záření
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Nebezpečné neviditelné záření nezdržuj se zde“
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Pozor jed
Tabulka upozorňuje na nebezpečí otravy - pozor jed
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Pozor jed“
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Práce s otevřeným plamenem
Výstražná bezpečnostní tabulka
Vyrábíme jako samolepku nebo plastovou tabulku. Vhodné umístění na viditelné místo, bezpečnostní tabulka označuje místa kde se pracuje s otevřeným plamenem.


Bezpečnostní tabulka - Riziko exploze
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka nebo samolepka s výstrahou nebezpečí rizika exploze, tabulku je potřeba istalovat všude tam, kde toto riziko vzniká.


Bezpečnostní tabulka - Stání desty
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka nebo samolepka s výstrahou nebezpečí "Stání desty", tabulku je potřeba istalovat všude tam, kde je povoleno stání desty.


Bezpečnostní tabulka - Pozor výkop přejděte na druhou stranu
Tabulka upozorňuje na výkopové práce, nebezpečí pádu
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Pozor výkop přejděte na druhou stranu“ pro použití tam, kde je nebezpečí pádu u výkopových prací.
Bezpečnostní tabulka - Výstraha! Požárně nebezpečné látky
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní plastová tabulka nebo samolepka pro označení míst, kde jsou uloženy požárně nebezpečné látky a je zde zvýšené požární nebezpečí, např. stáčení hořlavých kapalin.


Bezpečnostní tabulka - Výstraha! Riziko koroze nebo poleptání
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní plastová tabulka nebo samolepka pro výstrahu rizika koroze nebo poleptání.


Bezpečnostní tabulka - Výstraha! Riziko toxicity
Výstražná bezpečnostní tabulka
Vyrábíme jako samolepku nebo plastovou tabulku. Vhodné umístění na viditelné místo, bezpečnostní tabulka označuje výstrahu rizika toxicity.


Bezpečnostní tabulka - Zúžený profil
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka označuje místa kde je zúžený profil, vhodné umístění na viditelné místo.

Bezpečnostní tabulka - Zvýšené nebezpečí úrazu
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka pro označení míst, kde je zvýšené nebezpečí úrazu.

Bezpečnostní tabulka - Pozor vlhká podlaha
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka|samolepka


 
« Předchozí strana  1 2 3  4 Další strana »

Protiskluzove pasky

Tabulky - Zakázková výroba

Nákupní košík
Dokončení objednávky
Položek: 0
0.00 Kč
Nákupní košík
Slovenská verzia obchodu Expresní dodání
Akční slevy
Akční slevy
Atrapy kamer