Přejít na mobilní verzi?

ANO
NE
Zakázková výroba
Bezpečnostní pomůcky
Atrapa bezpečnostní kamery
Hasicí přístroje
Lékárnička Swissmed
Bezpečnostní stojan
Všechny bezpečnostní tabulky a bezpečnostní výrobky ihned k dodání.
TRAIVA s.r.o, Pohraniční 104, 703 00 Ostrava

e-safetyshop.eu - Bezpečnostní tabulky a výrobky pro bezpečnost

Bezpečnostní tabulky
a výrobky pro bezpečnost

10.000 druhů tabulek a výrobků skladem
Telefon tabulky 596 123 556, 604 266 813
Příjmáme platební karty a online PayPal platby
HOME | VELKOOBCHOD TABULEK | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY SignEU | KONTAKTY | O NÁS | RYCHLÝ NÁKUP SOFTWARE BOZP A PO
Nákup na e-safetyshop.eu - BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A VÝROBKY PRO BEZPEČNOST je jednoduchý:
Zadejte počet kusů výrobku
a klikněte na tlačítko "Přidat"
Po ukončení nákupu
klikněte vpravo  na "Košík"

Výstražné bezpečnostní tabulky


Domů > > Výstražné bezpečnostní tabulky

Bezpečnostní tabulky výstražné mají upozorňovat na možná rizika bezpečnosti v prostoru nebo bezpečnostní rizika zařízení. Použití bezpečnostní tabulky s výstrahou je předepsáno mnoha obecně závaznými právními předpisy a normami. (např. n.v. c. 406/2004 Sb.)

Stáhnout pdf Stažení katalogu - Výstražné tabulky

Subkategorie
Výstražné tabulky - kluzký povrch a nerovnosti terénu
Výstražné tabulky elektro - elektrické napětí
Výstražné bezpečnostní tabulky pro pracoviště
Výstražné tabulky chemických a nebezpečných látek
Výstražné tabulky - nebezpečí požáru a výbuchu
Bezpečnostní značení strojů a zařízení
Výstražné tabulky jen se symboly
Výstražné tabulky jen s texty
Produkty
« Předchozí strana  1 2 3  4 Další strana »
Bezpečnostní tabulka - Pozor nahoře se pracuje
Výstražná bezpečnostní tabulka
Vyrábíme jako samolepku nebo plastovou tabulku. Vhodné umístění na viditelné místo ze všech přístupových cest, bezpečnostní tabulka označuje staveniště s prováděnými prácemi ve výškách a kde hrozí nebezpečí pádu předmětů z výšky.


Bezpečnostní tabulka - Biologické riziko
Výstražné označení tabulkou pro laboratoře
Laboratorní Bezpečnostní tabulka|samolepka pro značení v případě, že se pracuje s nebezpečným biologickým materiálem - biohazard.


Bezpečnostní tabulka - Pozor Schod
Výstražné označení málo viditelných schodů
Tyto tabulky musí být umístěny tam, kde hrozí nebezpečí pádu na schodu nebo na něm vzniklé jiné podobné situace a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny.

Text doplňkové značky tabulky je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit. Bezpečnostní výstražné tabulky „POZOR ! SCHOD“ jsou určeny zejména pro upozornění na místa, na nichž se schod nedá předpokládat, např. těsně za vstupem do místnosti, na rovné komunikaci jež náhle v jednom místě o jeden schod klesá apod.Pozor! Silné magnetické pole jeřábů-zákaz vstupu s kardiostimulátorem
Zákaz vstupu s kardiostim. z důvodu magnetického pole
Bezpečnostní tabulka zakazující vstup s kardiostimulátorem, může dojít k ohrožení zdraví.

Bezpečnostní tabulka - Pozor výkop
Výstražná tabulka s označením rizika pádu do výkopu
Bezpečnostní tabulka upozorňující na možné nebezpečí pádu do výkopu.

Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí popálení
Bezpečnostní tabulku Nebezpečí popálení je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ“

Tyto tabulky musí být umístěny na místa, kde hrozí popálení a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny. Text doplňkové značky tabulky je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.
Bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ“ jsou určeny zejména pro upozornění

- kde se zachází s ohněm,
- kde se pracuje s horkým materiálem nebo předměty,
- s horkým povrchem, např. na parní nebo horkovodní potrubí apod.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí uklouznutí
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka upozorňující na možné nebezpečí uklouznutí. Vhodné použítí tam, kde tímto upozorněním můžeme předejít úrazu.
Bezpečnostní tabulka - Pozor Kluzký povrch
Tabulka s upozorněním na kluzký povrch
Bezpečnostní tabulka | samolepka pro prostory, kde se vyskytuje kluzká podlaha.


Tabulka s výstrahou - Pozor, na zařízení se pracuje
Pozor, na zařízení se pracuje - Bezpečnostní značka W001, ISO 7010-W001
Bezpečnostní tabulka označující zařízení na kterém je prováděna údržba.

Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí otravy
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka|samolepka. Tyto tabulky musí být umístěny na místech, kde hrozí nebezpečí styku s otravnými látkami nebo jejich nadýchání a varují tak před nebezpečím úrazu nebo poškozením zdraví z této příčiny.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí úrazu
Nebezpečí úrazu - Bezpečnostní značka W001, ISO 7010-W001
Tyto tabulky musí být umístěny na místa, na nichž hrozí nebezpečí úrazu způsobené různými vlivy a varují tak před nebezpečím vzniku takového úrazu.
Bezpečnostní tabulka - Rizikové pracoviště
Rizikové pracoviště - Bezpečnostní značka W001, ISO 7010-W001
Bezpečnostní tabulka|samolepka. Tyto tabulky musí být umístěny na rizikových pracovištích, kde hrozí nebezpečí styku s chemickými látkami a varují tak před nebezpečím úrazu nebo poškozením zdraví z této příčiny.


Bezpečnostní tabulka - Pozor nízký průřez
Pozor nízký průřez - Bezpečnostní značka W001, ISO 7010-W001
Bezpečnostní tabulka|samolepka. Tyto tabulky musí být umístěny na místa s nedostatečnou průchozí výškou a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny.


Bezpečnostní tabulka - Pozor rotující části
Pozor rotující části - Bezpečnostní značka W001, ISO 7010-W001
Bezpečnostní tabulka|samolepka. Tyto tabulky musí být umístěny na místa, v nichž může hrozit úraz rotujícími částmi a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí udušení z nedostatku kyslíku
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka|samolepka. Tyto tabulky musí být umístěny na místa, v nichž může hrozit udušení z nedostatku kyslíku a varují tak před nebezpečím vzniku úrazu z této příčiny.


Bezpečnostní tabulka - Oxidující látky
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka|samolepka. Tyto tabulky musí být umístěny na místa, v nichž se vyskytují oxidující látky a varují tak před nebezpečím vzniku úrazu z této příčiny.


Bezpečnostní tabulka - Pozor nízké dveře
Pozor nízké dveře - Bezpečnostní značka W001, ISO 7010-W001
Bezpečnostní tabulka|samolepka. Tyto tabulky musí být umístěny na místa, na nichž hrozí nebezpečí úrazu nízkými dveřmi a varují tak před nebezpečím vzniku takového úrazu.


Bezpečnostní tabulka - Pozor - nebezpečí infekce
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka / samolepka. Tyto tabulky upozorňují na místa, na nichž hrozí nebezpečí infekce a varují tak před nebezpečím nákazy.
Povrch bezpečnostní tabulky / samolepky je laminován odolnou folií proti poškození a UV záření, která prodlužuje životnost tabulky.Bezpečnostní tabulka - Neionizující záření
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka|samolepka|aluten. Tyto tabulky musí být umístěny na místa, v nichž může hrozit udušení z nedostatku kyslíku a varují tak před nebezpečím vzniku úrazu z této příčiny.


Bezpečnostní tabulka - Dbejte zvýšené pozornosti
Dbejte zvýšené pozornosti - Bezpečnostní značka W001, ISO 7010-W001
Bezpečnostní výstražná tabulka upozorňující na zvýšenou pozornost. Upozorňuje na možnost rizika nebezpečí úrazu.
Bezpečnostní tabulka - Jeřáb je ovládán dálkovým zařízením
Výstražná bezpečnostní tabulka
Vyrábíme jako samolepku nebo plastovou tabulku. Vhodné umístění na viditelné místo, bezpečnostní tabulka označuje dálkově ovládaný jeřáb.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí pádu
Výstražná bezpečnostní tabulka
Tyto tabulky musí být umístěny na místa, na nichž hrozí nebezpečí pádu. Vhodné umístění na viditelné místo.

Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí pádu z výšky
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka předchází úrazům a upozorňuje na nebezpečí pádu z výšky.

Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí střetu s vozíkem
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka upozorňující na nebezpečí střetu s vozíkem.

Bezpečnostní tabulka - Pozor nebezpečí pádu do hloubky
Tabulka upozorňuje na nebezpečí pádu do hloubky
Tyto tabulky musí být umístěny tam, kde je nebezpečí pádu do hloubky a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny. Tyto mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit!


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečná chemikálie - čpavek
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní plastová tabulka nebo samolepka pro výstrahu nebezpečné chemikálie - čpavku.


Bezpečnostní tabulka - Pozor! Horký vzduch, nebezpečí popálení
Výstražná bezpečnostní tabulka
Vyrábíme jako samolepku nebo plastovou tabulku. Vhodné umístění na viditelné místo, bezpečnostní tabulka označuje místa, kde proudí horký vdzduch a hrozí nebezpečí popálení.


Bezpečnostní tabulka - Pozor! Nebezpečný přechod
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní plastová tabulka nebo samolepící fólie pro výstrahu nebezpečného přechodu.


Bezpečnostní tabulka - Pozor snížený podhled
Pozor snížený podhled - Bezpečnostní značka W001, ISO 7010-W001
Vyrábíme jako samolepku nebo plastovou tabulku. Vhodné umístění na viditelné místo, bezpečnostní tabulka označuje místa kde je snížený podhled a hrozí tak riziko úrazu.


Bezpečnostní tabulka - Pozor snížený profil
Pozor snížený profil - Bezpečnostní značka W001, ISO 7010-W001
Bezpečnostní tabulka s výstrahou nebezpečí úrazu kvůli sníženému profilu, tabulku je potřeba istalovat všude tam, kde toto riziko vzniká.
Bezpečnostní tabulka - Pozor vysokozdvižný vozík
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka nebo samolepka s výstrahou Pozor vysokozdvižný vozík, tabulku je potřeba istalovat všude tam, kde vzniká riziko úrazu nebo jiné ohrožení.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí zakopnutí
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní plastová tabulka nebo samolepící fólie Nebezpečí zakopnutí. Vhodné umístění na viditelné místo, bezpečnostní tabulka označuje místa, kde hrozí toto nebezpečí.


Bezpečnostní tabulka - Pozor! Zařízení staveniště
Pozor! Zařízení staveniště - Bezpečnostní značka W001, ISO 7010-W001
Vhodné umístění na viditelné místo, bezpečnostní tabulka označuje místa kde je riziko úrazu.

Stanoviště se zvýšeným požárním nebezpečím (čtyřkombinace)
Čtyřnápisová bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka|samolepka čtyřkombinace s bezpečnostním značením ta tabulce Stanoviště se zvýšeným požárním nebezpečím, zákazu vstupu s plamenem, a nebezpečí požáru.


Bezpečnostní tabulka - Stání desty
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka nebo samolepka s výstrahou nebezpečí "Stání desty", tabulku je potřeba istalovat všude tam, kde je povoleno stání desty.


Bezpečnostní tabulka - Pozor výkop přejděte na druhou stranu
Tabulka upozorňuje na výkopové práce, nebezpečí pádu
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Pozor výkop přejděte na druhou stranu“ pro použití tam, kde je nebezpečí pádu u výkopových prací.
Bezpečnostní tabulka - Výstraha! Riziko koroze nebo poleptání
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní plastová tabulka nebo samolepka pro výstrahu rizika koroze nebo poleptání.


Bezpečnostní tabulka - Zúžený profil
Zúžený profil - Bezpečnostní značka W001, ISO 7010-W001
Bezpečnostní tabulka označuje místa kde je zúžený profil, vhodné umístění na viditelné místo.

Bezpečnostní tabulka - Zvýšené nebezpečí úrazu
Zvýšené nebezpečí úrazu - Bezpečnostní značka W001, ISO 7010-W001
Bezpečnostní tabulka pro označení míst, kde je zvýšené nebezpečí úrazu.

Bezpečnostní tabulka - Pozor vlhká podlaha
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka|samolepka


 
« Předchozí strana  1 2 3  4 Další strana »

Autolékárničky

Tabulky - Zakázková výroba

Nákupní košík
Dokončení objednávky
Položek: 0
0.00 Kč
Nákupní košík
Slovenská verzia obchodu Expresní dodání
Akční slevy
Akční slevy
Atrapy kamer