Přejít na mobilní verzi?

ANO
NE
Zakázková výroba
Bezpečnostní pomůcky
Atrapa bezpečnostní kamery
Hasicí přístroje
Lékárnička Swissmed
Bezpečnostní stojan
Všechny bezpečnostní tabulky a bezpečnostní výrobky ihned k dodání.
TRAIVA s.r.o, Pohraniční 104, 703 00 Ostrava

e-safetyshop.eu - Bezpečnostní tabulky a výrobky pro bezpečnost

Bezpečnostní tabulky
a výrobky pro bezpečnost

10.000 druhů tabulek a výrobků skladem
Telefon tabulky 596 123 556, 604 266 813
Příjmáme platební karty a online PayPal platby
HOME | VELKOOBCHOD TABULEK | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY SignEU | KONTAKTY | O NÁS | RYCHLÝ NÁKUP SOFTWARE BOZP A PO
Nákup na e-safetyshop.eu - BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A VÝROBKY PRO BEZPEČNOST je jednoduchý:
Zadejte počet kusů výrobku
a klikněte na tlačítko "Přidat"
Po ukončení nákupu
klikněte vpravo  na "Košík"

Elektro značení tabulky


Bezpečnostní tabulky a výrobky > > Elektro značení tabulky

Tabulky pro bezpečnost elektrických zařízení. Bezpečnostní tabulky výstražné pro elektrická zařízení musí byt na každém elektrickém přístroji. Všechny hlavní vypínače musí být označeny bezpečnostními tabulkami.
Subkategorie
Označení jističů, hlavních uzávěrů a vypínačů
Kombinované (sdružené) bezpečnostní tabulky
Produkty
Bezpečnostní tabulka - Výstraha životu nebezpečno dotýkat se el. zařízení
Výstraha životu nebezpečno dotýkat se el. zařízení - Bezpečnostní značka W012, ISO 7010-W012
Bezpečnostní výstražná tabulka nebo samolepka k označní el. vedení pod napětím. Tabulka předchází úrazům dotykem živých částí drátů vedení.


Bezpečnostní tabulka - Pozor systém... pod napětím
Pozor systém... pod napětím - Bezpečnostní značka W012, ISO 7010-W012
Bezpečnostní samolepka pro zařízení, kde je nutné upozornit na nebezpečí, že systém je stále pod napětím. Lze objednat i jako bezpečnostní tabulku.


Bezpečnostní tabulka - Hlavní vypínač malý
Označení vypínačů je předepsáno závaznými předpisy
Bezpečnostní tabulka nebo samolepka pro označení hlavních vypínačů elektrické energie.


Bezpečnostní tabulka - Nehas vodou ani pěnovými přístroji
Bezpečnostní označení rozvaděčů
Bezpečnostní samolepka - na rozvodné skříně el. energie. Předepsáno bezpečnostními předpisy.


Bezpečnostní tabulka - Pozor! Pod napětím
Pozor! Pod napětím - Bezpečnostní značka W012, ISO 7010-W012
Bezpečnostní tabulka nebo samolepka. Umiťuje se na viditelné místo, kde upozorňuje na přístroje pod napětím.


Výstraha - životu nebezpečno přibližovat se k elektrickým zařízením!
Výstraha - životu nebezpečno přibližovat se k elektrickým zařízením! - Bezpečnostní značka W012, ISO 7010-W012
Bezpečnostní tabulka nebo samolepící fólie. Umisťuje se na místa kde hrozí nebezpečí úrazu elektřinou.


Bezpečnostní tabulka - Spotřebič povolen, za bezpečný provoz zodpovídá
spotřebič povolen
Bezpečnostní tabulka nebo samolepící fólie se Tabulka informuje o tom že elektrický spotřebič je povolen a informuje kdo za něj zodpovídá.


Bezpečnostní tabulka - Pozor! Uzemněno
Pozor! Uzemněno - Bezpečnostní značka W012, ISO 7010-W012
Bezpečnostní tabulka|samolepka s výstrahou "Pozor! Uzeměno" je potřeba istalovat všude tam, kde při elektrikářských pracech vzniká nebezpečí úrazu při dotyku s uzeměním.


Bezpečnostní tabulka - Pozor! Zpětný proud
Pozor! Zpětný proud - Bezpečnostní značka W012, ISO 7010-W012
Bezpečnostní tabulka|samolepka výstražná Pozor!Zpětný proud snižuje skryté nebezpečí zásahu zpetným proudem.


Bezpečnostní tabulka - Vysoké napětí, životu nebezpečno!
Vysoké napětí, životu nebezpečno! - Bezpečnostní značka W012, ISO 7010-W012
Bezpečnostní tabulka|samolepka Vysoké napětí, životu nebezpečno! musí být instalována na všech přístupech k cedení vysokého napětí pro výstrahu na skryté nebezpečí osobám.


Bezpečnostní tabulka - Hlavní jistič
Tabulka označuje hlavní jistič
Bezpečnostní samolepky a tabulky je vhodné umístit přímo k hlavnímu jističi. Tyto tabulky výrazně zvyšují bezpečnost.


Označení revize spotřebičů
bezpečnostní samolepka
Samolepky - Štítky pro označení data revize a následující revize elektrických spotřebičů a nářadí. 32 ks na archu


Bezpečnostní tabulka - Hlavní vypínač
Pro označení vypínačů elektrických zařízení
Bezpečnostní samolepky a tabulky je vhodné umístit přímo k hlavnímu vypínači. Tyto tabulky výrazně zvyšují bezpečnost.


Bezpečnostní tabulka - Vypnuto
Pro označení vypínačů elektrických zařízení
Bezpečnostní samolepky a tabulky je vhodné umístit přímo k vypnutému zařízení. Tyto tabulky výrazně zvyšují bezpečnost.


Bezpečnostní tabulka - Zapnuto
Pro označení vypínačů elektrických zařízení
Bezpečnostní samolepky a tabulky je vhodné umístit přímo k zapnutému zařízení. Tyto tabulky výrazně zvyšují bezpečnost.


Bezpečnostní tabulka - Pozor zařízení má dva síťové přívody
Pro označení počtu síťových přívodů
Bezpečnostní samolepky a tabulky je vhodné umístit přímo k elektrickému zařízení se dvěma síťovými přívody. Tyto tabulky výrazně zvyšují bezpečnost.


Bezpečnostní tabulka - Hlavní jistič
Tabulka označuje hlavní jistič
Bezpečnostní samolepky a tabulky je vhodné umístit přímo k hlavnímu jističi. Tyto tabulky výrazně zvyšují bezpečnost.


Bezpečnostní tabulka - Pozor napájení náhradního zdroje
Pro označení napájení náhradního zdroje
Bezpečnostní samolepky a tabulky je vhodné umístit přímo k napájení náhradního zdroje. Tyto tabulky výrazně zvyšují bezpečnost.


Bezpečnostní tabulka - Pozor napětí z jiného zdroje
Pro označení napájení z jiného zdroje
Bezpečnostní samolepky a tabulky je vhodné umístit přímo k napětí z jiného zdroje. Tyto tabulky výrazně zvyšují bezpečnost.


Bezpečnostní tabulka - Pozor světle modrý vodič je použit jako fázový
Tabulka označuje fázový vodič modré barvy
Bezpečnostní samolepky a tabulky je vhodné umístit přímo k modrému vodiči, který je použit jako fázový. Tyto tabulky výrazně zvyšují bezpečnost.


Bezpečnostní tabulka - 220V
Tabulka upozorňuje na stejnosměrné napětí 220V
Bezpečnostní samolepky a tabulky je vhodné umístit přímo k místu sestejnosměrným napětím 220V. Tyto tabulky výrazně zvyšují bezpečnost.


Bezpečnostní tabulka - 220V střídavé napětí
Tabulka upozorňuje na střídavé napětí
Bezpečnostní samolepky a tabulky je vhodné umístit přímo k 220V střídavému napětí. Tyto tabulky výrazně zvyšují bezpečnost.


Bezpečnostní tabulka - Hlavní vypínač - zelený
Pro označení vypínačů elektrických zařízení
Bezpečnostní samolepky a tabulky je vhodné umístit přímo k hlavnímu vypínači. Tyto tabulky výrazně zvyšují bezpečnost.


Bezpečnostní tabulka - 220V napětí
Tabulka upozorňuje na napětí
Bezpečnostní samolepky a tabulky je vhodné umístit přímo k 220V napětí. Tyto tabulky výrazně zvyšují bezpečnost.


Bezpečnostní tabulka - Hlavní vypínač
Podle předpisů, musí být takto označen hlavní vypínač
Tyto tabulky musí být na pracovišti umístěny na dobře viditelných místech, pokud možno v bezprostřední blízkosti zařízení jehož se informace týká. Text doplňkové značky tabulky je potřebné doplnit o informaci, jaké konkrétní zařízení je možno hlavním vypínačem ovládat. Podle konkrétních podmínek jej lze upravit (upřesnit) nebo změnit. Bezpečnostní informační tabulky „HLAVNÍ VYPÍNAČ …….“ jsou určeny zejména k poskytnutí důležité informace o umístění hlavního vypínače blíže specifikovaného zařízení, jakožto ovládacího zařízení nutného v případě vzniku a likvidace mimořádné události.


Bezpečnostní tabulka - Napětí ....... V
Tabulka má za úkol informovat o napětí v přístroji
Bezpečnostní tabulka nebo samolepka má informovat okolí o možnosti nebezpečí úrazu přístrojem pod napětím. Do tabulky máte možnost vepsat číslo, které bude odpovídat napětí v přístroji.


Tabulka s výstrahou - Pozor, na zařízení se pracuje
Pozor, na zařízení se pracuje - Bezpečnostní značka W001, ISO 7010-W001
Bezpečnostní tabulka označující zařízení na kterém je prováděna údržba.

Bezpečnostní tabulka - Pozor! Pod napětím i při vypnutém vypínači
Výstražná tabulka upozorňuje na nebezpečí úrazu
Bezpečnostní tabulky a samolepky upozorňují na nebezpečí úrazu přístrojem, který je i při vypnutém stavu pod stálým napětím. Tato tabulka se používá pro větší bezpečnost práce.


Bezpečnostní tabulka - Pozor! Okolí jen částečně izolováno
Tabulka upozorňuje na nebezpečí úrazu
Bezpečnostní tabulky a samolepky informují o částečně izolovaném prostředí před úrazem elektrický proudem. Zvyšuje bezpečnost práce.


Bezpečnostní tabulka - Pozor nebezpečí úrazu indukovaným napětím
Tabulky upozorňují na zvýšené nebezpečí úrazu
Bezpečnostní tabulky a samolepící fólie upozorňují na nebezpečí úrazu indukovaným napětím. Tabulky pomáhají zvyšovat bezpečnost práce.


Bezpečnostní tabulka - Pozor napětí 3 x 500 V
Tabulky informují o nebezpčí úrazu el. proudem
Bezpečnostní tabulky informují o napětí 3 x 500 V a možnosti úrazu elektrickým proudem. Tabulky zvyšují bezpečnost práce.


Bezpečnostní tabulka - Pozor napětí 3 x 400/230 V
Upozornění na napětí 3 x 400/230 V
Samolepící fóie a bezpečnostní tabulky upozorňují na nebezpečí úrazu napětím 3 x 400/230 V. Tabulka zvyšuje bezpečnost práce.


Bezpečnostní tabulka - Pozor napětí 3 x 380/220 V
Upozornění na napětí 3 x 380/220 V
Bezpečnostní tabulky a samolepky upozorňují na nebezpečí úrazu přítomným napětím 3 x 380/220 V.


Bezpečnostní tabulka - Pozor napětí 3 x 120 V
Tabulky upozorňují na napětí 3 x 120 V
Bezpečnostní tabulky a samolepící fólie upozorňují na napětí 3 x 120 V. Tyto tabulky přispívají ke zvyšování bezpečnosti práce.


Bezpečnostní tabulka - Pozor! Napětí ........ V
Tabulky upozorňují na napětí a nebezpečí úrazu
Bezpečnostní tabulky a samolepící fólie je vhodné umístit na místa kde hrozí nebezpečí úrazu el. proudem. Tyto tabulky zvyšují bezpečnost práce.


Bezpečnostní tabulka - Pozor kabel vysokého napětí životu nebezpečno
Tabulka upozorňuje na vysoké napětí
Bezpečnostní tabulky a samolepky s nápisem Pozor kabel vysokého napětí životu nebezpečno je vhodné umístit na místa, kde se vyskytuje toto nebezpečí. Tabulka zvyšuje BOZP.


Bezpečnostní tabulka - Pozor! Pojistky před vypínačem
Tabulky upozorňují na nebezpečí úrazu
Vyrábíme bezpečnostní tabulky a samolepky s nápisem Pozor! Pojistky před vypínačem. Tyto tabulky výrazně zvyšují bezpečnost práce.


Napětí 230V
Umisťuje se k zásuvce el. energie
Bezpečnostní samolepka s nápisem Pozor napětí 230 V, použít jen pro holící strojek.


Blesk - značení na el. sloup
Elektro značení
Značení na sloup elektrického vedení. Provedení samolepící fólie vhodná k nalepení na odmaštěný povrch kovových nebo umělohmotných sloupů. Povrch bezpečnostní samolepky je laminován odolnou folií proti poškození a UV záření, která prodlužuje životnost tabulky.


..... 

Autolékárničky

Tabulky - Zakázková výroba

Nákupní košík
Dokončení objednávky
Položek: 0
0.00 Kč
Nákupní košík
Slovenská verzia obchodu Expresní dodání
Akční slevy
Akční slevy
Atrapy kamer