Přejít na mobilní verzi?

ANO
NE
Zakázková výroba
Bezpečnostní pomůcky
Atrapa bezpečnostní kamery
Hasicí přístroje
Lékárnička Swissmed
Bezpečnostní stojan
Všechny bezpečnostní tabulky a bezpečnostní výrobky ihned k dodání.
TRAIVA s.r.o, Pohraniční 104, 703 00 Ostrava

e-safetyshop.eu - Bezpečnostní tabulky a výrobky pro bezpečnost

Bezpečnostní tabulky
a výrobky pro bezpečnost

10.000 druhů tabulek a výrobků skladem
Telefon tabulky 596 123 556, 604 266 813
Příjmáme platební karty a online PayPal platby
HOME | VELKOOBCHOD TABULEK | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY SignEU | KONTAKTY | O NÁS | RYCHLÝ NÁKUP SOFTWARE BOZP A PO
Nákup na e-safetyshop.eu - BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A VÝROBKY PRO BEZPEČNOST je jednoduchý:
Zadejte počet kusů výrobku
a klikněte na tlačítko "Přidat"
Po ukončení nákupu
klikněte vpravo  na "Košík"

Stavebnictví a BOZP


Domů > > Stavebnictví a BOZP

Produkty
BP při stavební činnosti na vozovkách za provozu
instruktáž BOZP
Pořad je volným dokumentem bezpečnosti práce společnosti Skanska DS a.s., náplň pořadu je sestavena pouze na pracovištích dané společnosti.KW: film, video BOZP, filmy bozp,instruktáž bozp, školení bozp film,instruktážní film práce na cestě, vozovce
Rok vydání: 2007 - Délka: 19 min, - Nosič: CD, DVD.


BP s elektrickým ručním nářadím
instruktáž BOZP
Úvod, základní rozdělení el.ručního nářadí, el.ruční nářadí a EU, kombinované kladivo, návod k obsluze, rizika při práci s el.ručním nářadím, eliminace rizik, možná vzniklá zranění, popis pracovního úkonu, servis nářadí, tipy a rady pro práci s el.ručním nářadím, závěr.KW: film, video BOZP, filmy bozp,instruktáž bozp, školení bozp film,instruktážní film elektrické nářadí
Rok vydání: 2005 - Délka: 12 min, - Nosič: CD, DVD.


BP při ukládání pažících boxů ve výkopu
instruktáž BOZP
Úvod, statistika úrazovosti na stavbách v ČR, dokumentace a technologický postup, druhy pažicích boxů, rozšíření boxů pro výkopy šířky až 450 mm, přípravné práce, výkop a usazení boxu, vytahování boxu, kdo může provádět práci s pažicími boxy? Školení, OOPP, závěr.KW: film, video BOZP, filmy bozp,instruktáž bozp, školení bozp film,instruktážní film pažení a výkopy
Rok vydání: 2005 - Délka: 17 min, - Nosič: CD, DVD.


Práce se stavebními a zemními stroji - provádění servisních prací
film BOZP
Význam provádění servisních prací, odborná způsobilost pro výkon servisních prací, provádění servisních prací v areálu zákazníka, převzetí zakázky, bezpečnostní předpisy v areálu zákazníka, převzetí stroje, zajištění stroje proti samovolnému pohybu, pracovní výkaz, provádění servisních prací v areálu servisního střediska, převzetí stroje, zakázkový list, vyhrazené zóny pro odstavení strojů, žádanka na náhradní díly, sklad náhradních dílů, OOPP, zásady práce v pracovní jámě, zásady provádění oprav a údržby, výměna motorového oleje, výměna olejového filtru, odebrání vzorků provozních kapalin + jejich diagnóza, výměna vzduchového filtru, samočinné hasící systémy (jako příslušenství stroje), kontrola systému osvětlení stroje, předání stroje zákazníkovi, činnosti související s prací technika, základní požadavky na provoz servisní dílny.KW: film, video BOZP, filmy bozp,instruktáž bozp, školení bozp film,instruktážní film stavební stroje
Rok vydání: 2002 - Délka: 33 min, - Nosič: CD, DVD.


Práce se stavebními a zemními stroji. Výkopové práce, ukládání potrubí
film BOZP
Příprava stavby, bezpečnostní předpisy, označení pracoviště, dokumentace stavebních strojů, kontrola stroje před započetím práce, přeprava stavebních strojů, příprava vozovky před těžením, zemní práce, zajištění výkopů, práce ve výkopu, zvedání břemen rypadly, osazení potrubí, zásyp, hutnění, asfaltová zálivka, kontrola stroje po ukončení práce, ostavení stroje.KW: film, video BOZP, filmy bozp,instruktáž bozp, školení bozp film,instruktážní film výkopy
Rok vydání: 2001 - Délka: 37 min, - Nosič: CD, DVD.


BP při práci ve výškách a nad volnou hloubkou
film BOZP
Vztah vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. k provádění prací ve výškách, předání pracoviště, dokumentace dodavatelská a provozní dokumentace stavby, odborná způsobilost, kolektivní zajištění / Osobní zajištění, horolezecká technika / Technika průmyslového lezectví, systémy zachycení pádu, výstup po laně / Sestup po laně, kotvící body, provádění prací ve výškách, zajištění pod místem práce a jeho okolí, práce na žebřících, přerušení prací ve výškách, kontroly a uložení prostředků osobního zajištění proti pádu, chyby a rizikové situace, OOPP.
KW: film, video BOZP, filmy bozp,instruktáž bozp, školení bozp film,instruktážní film práce ve výškách, bezpečnost - výšky. Rok vydání: 2001 - Délka: 38 min, - Nosič: CD, DVD.


BOZP při práci se staveb. a zem. stroji – kolový nakladač II.
instruktáž BOZP
Bezpečnostní inženýrství - pojmy, identifikace nebezpečí - typ stroje, manipulovaný materiál - výběr přídavného zařízení, odborně způsobilý zaměstnanec - povinnosti, analýza rizika, nevhodný výběr stroje, neodpovídající výhled z místa obsluhy, požadavky stoupavosti a svahové dostupnosti, pobyt spolujezdců na stroji, zbytková rizika a vyhodnocení na základě kontrolního listu.KW: film, video BOZP, filmy bozp,instruktáž bozp, školení bozp film,instruktážní film nakladač
Rok vydání: 2001 - Délka: 21 min, - Nosič: CD, DVD.


OOPP - ochrana rukou
film BOZP
Povinnosti zaměstnavatele, pravidla pro poskytování OOPP, rozdělení OOPP podle kategorií (kategorie 1 - 3; zákon č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 172/1997 Sb.) a povinnosti distributorů, ochrana rukou: práce se sklem, práce se dřevem, práce s kovy, práce v chemickém průmyslu, práce s ropnými produkty, práce se syntetickými látkami, práce ve svářečských provozech, činnost HZS.KW: film, video BOZP, filmy bozp,instruktáž bozp, školení bozp film,instruktážní film
Rok vydání: 2006 - Délka: 26 min, - Nosič: CD, DVD.


Práce se stavebními a zemními stroji - Kolový nakladač I.
film BOZP
Všeobecná nebezpečí, informace o stroji, kontrola před zahájením práce a spuštěním stroje, obsluha stroje, příprava a kontrola nakladače, vystupování na stroj, sestupování dolů před uvedením stroje do pohybu, ovládání a řízení stroje, parkování stroje, zakázané manipulace.KW: film, video BOZP, filmy bozp,instruktáž bozp, školení bozp film,instruktážní film nakladač
Rok vydání: 2000 - Délka: 31 min, - Nosič: CD, DVD.


BOZP při práci se stavebními a zemními stroji – pásový dozer
film BOZP
Význam provádění servisních prací, odborná způsobilost pro výkon servisních prací, provádění servisních prací v areálu zákazníka, převzetí zakázky, bezpečnostní předpisy v areálu zákazníka, převzetí stroje, zajištění stroje proti samovolnému pohybu, pracovní výkaz, provádění servisních prací v areálu servisního střediska, převzetí stroje, zakázkový list, vyhrazené zóny pro odstavení strojů, žádanka na náhradní díly, sklad náhradních dílů, OOPP, zásady práce v pracovní jámě, zásady provádění oprav a údržby, výměna motorového oleje, výměna olejového filtru, odebrání vzorků provozních kapalin + jejich diagnóza, výměna vzduchového filtru, samočinné hasící systémy (jako příslušenství stroje), kontrola systému osvětlení stroje, předání stroje zákazníkovi, činnosti související s prací technika, základní požadavky na provoz servisní dílny.KW: film, video BOZP, filmy bozp,instruktáž bozp, školení bozp film,instruktážní film dozer
Rok vydání: 2002 - Délka: 33 min, - Nosič: CD, DVD.


BP - dílcová lešení
instruktáž BOZP
Rozdělení dílcových lešení, (z hlediska použitých dílců, podle třídy zatížení podlah), technická dokumentace, před vlastní stavbou lešení, (zakládání lešení, zakládání na terénu, zakládání na konstrukci, montážní prostor), představení systémů lešení, lešenář, pomocný pracovník, (způsobilost, lékařské prohlídky, školení, ochranné pracovní prostředky), kontroly a revize, (prostředky pro zajištění proti pádu z výšky, elektrické nářadí), montáž lešení (kotvení, ochrana volného okraje, přístupy a výstupy, nánožky, stavitelné patky, založení, podlahy, demontáž lešení), ochrana před nebezpečným dotykem a bleskem, používání, prohlídky a údržba lešení, doprava materiálu (manuálně, jednoduché kladky pro ruční zvedání, stavební elektrické vrátky), rizika, zakázané činnosti. KW: film, video BOZP, filmy bozp,instruktáž bozp, školení bozp film,instruktážní film lešení práce na lešeních
Rok vydání: 2008 - Délka: 35 min, - Nosič: CD, DVD.


BP - při obsluze vibračního válce
instruktáž BOZP
Úvod pořadu, představení strojů, požadavky na řidiče, OOPP, před zahájením práce, denní kontrola stroje (transport stroje), práce stroje, rizika.KW: film, video BOZP, filmy bozp,instruktáž bozp, školení bozp film,instruktážní film vibrační válec
Rok vydání: 2008 - Délka: 23 min, - Nosič: CD, DVD.


Vstupní školení - STAVBA
instruktáž BOZP
Pracoviště a okolí, hlavní rizika stavby, provozní řád staveniště, první pomoc na stavbě, požární evakuační plán, zařízení staveniště, ochrana životního prostředí, závěr.
Vstupní školení - stavba je nový vzdělávací pořad zaměřený na příchod nového pracovníka, popř. subdodavatelů na stavbu. Pořad monitoruje školení pracovních profesí, dokumentaci, která je nutná při školení nových pracovníků, vstup na stavbu, osobní ochranné pracovní prostředky a vlastní značení a zabezpečení stavby. Autoři pořadu se také zaměřili na parkování vozidel u staveniště, dopravní značení, shromaždiště v případě ohrožení pracovníků na stavbě, stanoviště první pomoci a pod.KW: film, video BOZP, filmy bozp,instruktáž bozp, školení bozp film,instruktážní film práce na stavbě
Rok vydání: 2006 - Délka: 20 min, - Nosič: CD, DVD.


Co je to hluk?
instruktáž BOZP
Co je to hluk? Hluk a působení na naše zdraví, hluk na pracovišti, hluk a povinnosti zaměstnavatele, možné druhy ochran sluchu, druhy ochran sluchu, zátkové, mušlové, přilbové, závěr. KW: film, video BOZP, filmy bozp,instruktáž bozp, školení bozp film,instruktážní film
Rok vydání: 2005 - Délka: 10 min, - Nosič: CD, DVD.


Bezpečná práce s kompresory
film BOZP
Úvod, rozdělení kompresorů, dílenské pístové kompresory, mobilní kompresory, šroubové stacionární kompresory, ovládání a ovládací systémy kompresorů, způsobilost obsluhy, OOPP, údržba a servis kompresorů, rizika při práci s kompresory a ekologické zásady, závěr.KW: film, video BOZP, filmy bozp,instruktáž bozp, školení bozp film,instruktážní film kompresor
Rok vydání: 2008 - Délka: 20 min, - Nosič: CD, DVD.


Bezpečná práce stavební výtahy
film BOZP
Úvod, popis stavebního výtahu, zodpovědné osoby, montáž, bezpečná práce, rizika a zakázané manipulace, závěr.KW: film, video BOZP, filmy bozp,instruktáž bozp, školení bozp film,instruktážní film stavební výtah
Rok vydání: 2010 - Délka: 14 min, - Nosič: CD, DVD.


Bezpečná práce při pokládce střesní krytiny
film BOZP
Úvod, druhy vykonávané práce, osobní ochranné prostředky, technická dokumentace, zabezpečení stavby - přeprava materiálu, montáž dopravníků, příprava střešního pláště, pokládka střešní krytiny, rizika při pokládání, závěr. KW: film, video BOZP, filmy bozp,instruktáž bozp, školení bozp film,instruktážní film
Rok vydání: 2009 - Délka: 21 min, - Nosič: CD, DVD.


Bezpečnost práce při stavebních činnostech na železnici
film BOZP
Úvod, školení, osobní ochranné prostředky, chůze a jízda po trati, práce nekolejové mechanizace vedle provozované koleje, štěrkování, traťové stroje, pokládka koleje, pracovní přejezdy - provizorní, řízení sledu výluk, odpovědnosti při řízení výluk, zahájení výluk, ukončení a přerušení výluk, závěr.KW: film, video BOZP, filmy bozp,instruktáž bozp, školení bozp film,instruktážní film stavba železnic
Rok vydání: 2009 - Délka: 40 min, - Nosič: CD, DVD.


Scaserv a.s. - Lešení a bednění
lešení a bednění film
Videospoty vyrobeny ve spolupráci se společností Scaserv a.s.


Vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce a rizik ve stavebnictví
film bozp
Bezpečnost na stavbě
Zavedení nového pracovníka na stavbu
Zaškolení nového pracovníka
Vstup na stavbu a seznámení se stavbou
Seznámení s riziky na pracovních místech
Fototest
Další možná rizika na stavběAutolékárničky

Tabulky - Zakázková výroba

Nákupní košík
Dokončení objednávky
Položek: 0
0.00 Kč
Nákupní košík
Slovenská verzia obchodu Expresní dodání
Akční slevy
Akční slevy
Atrapy kamer