Přejít na mobilní verzi?

ANO
NE
Zakázková výroba
Bezpečnostní pomůcky
Atrapa bezpečnostní kamery
Hasicí přístroje
Lékárnička Swissmed
Bezpečnostní stojan
Všechny bezpečnostní tabulky a bezpečnostní výrobky ihned k dodání.
TRAIVA s.r.o, Pohraniční 104, 703 00 Ostrava

e-safetyshop.eu - Bezpečnostní tabulky a výrobky pro bezpečnost

Bezpečnostní tabulky
a výrobky pro bezpečnost

10.000 druhů tabulek a výrobků skladem
Telefon tabulky 596 123 556, 604 266 813
Příjmáme platební karty a online PayPal platby
HOME | VELKOOBCHOD TABULEK | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY SignEU | KONTAKTY | O NÁS | RYCHLÝ NÁKUP
Nákup na e-safetyshop.eu - BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A VÝROBKY PRO BEZPEČNOST je jednoduchý:
Zadejte počet kusů výrobku
a klikněte na tlačítko "Přidat"
Po ukončení nákupu
klikněte vpravo  na "Košík"
Doprava zdarma - více informací

Zákazové tabulky na pracovišti


Domů > > > Zákazové tabulky na pracovišti

Bezpečnostní zákazové tabulky pro umístění na pracovištích. Tabulky i samolepky jsou tištěny trvanlivou sítotiskovou technikou barvami se zvýšehou odolností proti UV záření na kvalitních plastových materiálech nebo hliníkovém plechu. Zakázkové tabulky jsou navíc laminovány fólií pro zvýšení životnosti.
Produkty
1  2 Další strana »
Bezpečnostní tabulka - Nehas vodou ani pěnovými přístroji
Tabulka k bezpečnostnímu značení el. zařízení
Vyrábíme jako plastovou a hlinikovou tabulku nebo samolepku. Elektrická zařízení je potřeba označit zákazem hašení vodou pro vysoké riziko zasažení proudem, na rozvaděče, na zařízení a místa, kde se nemá hasit vodou ani pěnovými hasícími přístroji.


Bezpečnostní tabulka - Nezapínej! Na zařízení se pracuje
Tabulka zákazu zapnutí při opravě zařízení
Tyto tabulky musí být umístěny všude tam, kde se provádí oprava nebo jiná práce na zařízení, při níž by zapnutí zařízení bez vědomí pracovníků provádějících práci na zařízení mělo za následek vznik bezprostředního nebezpečí úrazu pracovníků.


Bezpečnostní tabulka - Nepovolaným vstup zakázán
Zákaz vstupu nepovolaným osobám
Bezpečnostní tabulky nebo samolepky používané k zamezení vstupu nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti. Tabulka je také prevencí rizik BOZP v místech, kde nepovolané osoby mohou být ohroženy.


Bezpečnostní tabulka - Výstup zakázán
Tabulka zakazuje výstup na žebřík
Zákazová samolepka nebo plastová tabulka pro vyznačení rizika. Tabulka se používá k zákazu výstupu na žebřík z důvodu bezpečnosti.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz vstupu na staveniště
Zákazová bezpečnostní tabulka
Tato bezpečnostní tabulka zakazuje vstup na staveniště všem nepovolaným osobám.


Bezpečnostní tabulka - Vstup zakázán
Vstup zakázán
Vstup zakázán


Bezpečnostní tabulka - Nezapínej!
Bezpečnostní označení zařízení při opravě
Popis bezpečnostní tabulky Nezapínej! Kde je nutné umístit bezpečnostní zákazové tabulky „NEZAPÍNEJ!“
Tyto tabulky musí být umístěny všude tam, kde by zapnutí zařízení mělo za následek vznik bezprostředního nebezpečí úrazu pracovníků.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz spouštění motorů v uzavřené garáži
Zákaz spouštění motorů v uzavřené garáži
Vyrábíme jako bezpečnostní samolepky a plastové nebo hlinikové tabulky. Tabulka upozorňuje na zákaz spouštění motorů v uzavřené garáži.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz sahat dovnitř
Zákazová bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka zakazující sahání do otvorů.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz manipulace s el. zařízením
Tabulka se zákazem manipulace
Symbol bezpečnostní tabulky s textem: "Zákaz manipulace s el. zařízením".
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Nevstupuj pod zavěšené břemeno
Tabulka zakazuje vstup pod břemeno
V provedení jako plastová tabulka. Vhodné umístění: tam kde hrozí nebezpečí úrazu pádem břemena. Tato tabulka zvyšuje bezpečnost.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz sahání do plnícího otvoru
Zákazová bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka zakazující sahání do plnících otvorů.


Bezpečnostní tabulka - Nedotýkat se
Tabulka zakazuje dotýkat se příslušného nebezpečného místa
Vyrábíme jako plastovou tabulku nebo samolepku. Slouží k označení např. vysokého napětí. Tabulka zvyšuje bezpečnost práce.KW: nesahat, nesahej,


Bezpečnostní tabulka - Mazání a čištění za provozu zakázáno
Zákaz mazání a čištění za provozu
Zákazová plastová tabulka nebo samolepka. Slouží k připomenutí zákazu mazání a čištění strojů za provozu.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz manipulace při provozu
Tabulka zakazuje manipulaci s přístrojem za provozu
Vyrábíme jako samolepku nebo plastovou tabulku. Nejvhodnější umístění: na stroje a linky atd. se kterými se za provozu nesmí manipulovat. KW: nesahat, nesahej,


Bezpečnostní tabulka - Zákaz jídla a pití
Tabulka zakazuje vstup s jídlem a pitím
Symbol bezpečnostní tabulky s textem: "Zákaz jídla a pití".

Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz používání ochranných rukavic při vrtání
Zákaz používání ochranných rukavic při vrtání
Bezpečnostní tabulky s textem "Zákaz používání ochranných rukavic při vrtání" je vhodná pro použití tam, kde hrozí riziko úrazu z bezpečnostních nebo provozních důvodů. Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití. Tyto tabulky upozorňují na místa, na nichž hrozí nebezpečí úrazu.


Bezpečnostní tabulka - Nevstupuj na nezajištěnou plošinu!
Tabulka upozorňuje na zákaz vstupu na nezajištěnou plošinu
Bezpečnostní tabulky s textem "Nevstupuj na nezajištěnou plošinu!" je vhodná pro použití tam, kde hrozí riziko úrazu z bezpečnostních nebo provozních důvodů. Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití. Tyto tabulky upozorňují na místa, na nichž hrozí nebezpečí úrazu.


Bezpečnostní tabulka - Stavba nepovolaným vstup zakázán
Tabulka zakazuje vstup nepovolaným na stavbu
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Stavba nepovolaným vstup zakázán“
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.Bezpečnostní tabulka - Zákaz stohování
Tabulka zakazuje stohování věcí
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Zákaz stohování“.
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz svařování v tomto prostoru
Tabulka zakazuje svařování v daném prostoru
Symbol bezpečnostní tabulky s textem: "Zákaz svařování v tomto prostoru".
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz kouření a vstupu s plamenem, NVZ
B. Popis – např. Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Zákaz kouření a vstupu s plamenem, nepovolaným vstup zakázán“ pro použití tam, kde je vstup v s plamenem zakázán z bezpečnostních nebo provozních důvodů. Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Tabulka - Strojovna výtahu, nehas vodou ani pěnovými přístroji, VZ
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „ Strojovna výtahu, nehas vodou ani pěnovými přístroji, vstup zakázán“ Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Akumulátorovna,z. kouření a vstupu s otev.ohněm,zde nekuř,nejez ani nepij
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Akumulátorovna,zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm,zde nekuř,nejez ani nepij“ Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Nevstupuj do nebezpečné části stroje
Nevstupuj do nebezpečné části stroje
Symbol bezpečnostní tabulky s textem: "Nevstupuj do nebezpečné části stroje".
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Přeprava osob zakázána
Pro nákladní, stavební výtahy
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Přeprava osob zakázána“
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Vstup zakázán životu nebezpečno
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Vstup zakázán životu nebezpečno“
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz manipulace
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Zákaz manipulace“
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz prací s otevřeným ohněm
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Zákaz vstupu v botách“ pro použití tam, kde je vstup v obuvi zakázán

z bezpečnostních nebo provozních důvodů. Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Neblokovat prostor
Zákazová bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka zakazující blokovat vymezený prostor paletami a jiným materiálem.


Bezpečnostní tabulka - Nesedat!
Zákazová bezpečnostní tabulka
Tabulka zakazující usednutí na nebezpečné místo nebo nevhodné místo.


Bezpečnostní tabulka - Nepoužívat pro mokré broušení
Zákazová bezpečnostní tabulka
Tabulka zakazuje použití nástroje pro mokré broušení.


Bezpečnostní tabulka - Nešlapat na povrch
Zákazová bezpečnostní tabulka
Tabulka zakazuje šlapat či stoupat na vyznačený povrch.


Bezpečnostní tabulka - Netlačit!
Zákazová bezpečnostní tabulka
Tabulka zakazuje přemisťování předmětu tlačením do něj.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz používat ruční brusku
Zákazová bezpečnostní tabulka
Symbol bezpečnostní tabulky s textem: "Zákaz používat ruční brusku". Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz vstupu s otevřeným ohněm
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Zákaz vstupu s otevřených ohněm“
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Nehas vodou ani pěnovými přístroji, vstup zakázán
Tabulka k bezpečnostnímu značení el. zařízení
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Nehas vodou ani pěnovými přístroji, vstup zakázán“.
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Vodní zdroj, nepovolaným vstup zakázán
Bezpečnostní tabulka upozorňuje na vodní zdroj - zákaz vstupu
Bezpečnostní značení: slouží zejména k označení prostor vodních nádrží a elektráren.

Bezpečnostní tabulka - Zákaz vstupu bez přilby
Bezpečnostní zákazová tabulka
Bezpečnostní zákazová tabulka pro stavby. Tato tabulka zakazuje vstup bez přilby na místa, na nichž hrozí nebezpečí úrazu pádu předmětů z výšky.
Bezpečnostní tabulka - Za provozu vstup zakázán
Tabulka zakazuje vstup za provozu
Vyrábíme jako samolepku nebo plastovou tabulku. Nejvhodnější umístění: před protor, kde je zákaz vstupu za provozu.


 
1  2 Další strana »

Protiskluzove pasky

Tabulky - Zakázková výroba

Nákupní košík
Dokončení objednávky
Položek: 0
0.00 Kč
Nákupní košík
Slovenská verzia obchodu Expresní dodání
Akční slevy
Akční slevy
Atrapy kamer