Přejít na mobilní verzi?

ANO
NE
Zakázková výroba
Bezpečnostní pomůcky
Atrapa bezpečnostní kamery
Hasicí přístroje
Lékárnička Swissmed
Bezpečnostní stojan
Všechny bezpečnostní tabulky a bezpečnostní výrobky ihned k dodání.
TRAIVA s.r.o, Pohraniční 104, 703 00 Ostrava

e-safetyshop.eu - Bezpečnostní tabulky a výrobky pro bezpečnost

Bezpečnostní tabulky
a výrobky pro bezpečnost

10.000 druhů tabulek a výrobků skladem
Telefon tabulky 596 123 556, 604 266 813
Příjmáme platební karty a online PayPal platby
HOME | VELKOOBCHOD TABULEK | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY SignEU | KONTAKTY | O NÁS | RYCHLÝ NÁKUP SOFTWARE BOZP A PO
Nákup na e-safetyshop.eu - BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A VÝROBKY PRO BEZPEČNOST je jednoduchý:
Zadejte počet kusů výrobku
a klikněte na tlačítko "Přidat"
Po ukončení nákupu
klikněte vpravo  na "Košík"

Zákazové tabulky na pracovišti


Domů > > > Zákazové tabulky na pracovišti

Bezpečnostní zákazové tabulky pro umístění na pracovištích. Tabulky i samolepky jsou tištěny trvanlivou sítotiskovou technikou barvami se zvýšehou odolností proti UV záření na kvalitních plastových materiálech nebo hliníkovém plechu. Zakázkové tabulky jsou navíc laminovány fólií pro zvýšení životnosti.
Produkty
« Předchozí strana  1 2 
Bezpečnostní tabulka - Zákaz používat ruční brusku
Zákazová bezpečnostní tabulka
Symbol bezpečnostní tabulky s textem: "Zákaz používat ruční brusku". Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Nehas vodou ani pěnovými přístroji, vstup zakázán
Tabulka k bezpečnostnímu značení el. zařízení
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Nehas vodou ani pěnovými přístroji, vstup zakázán“.
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Vodní zdroj, nepovolaným vstup zakázán
Bezpečnostní tabulka upozorňuje na vodní zdroj - zákaz vstupu
Bezpečnostní značení: slouží zejména k označení prostor vodních nádrží a elektráren.

Bezpečnostní tabulka - Zákaz vstupu bez přilby
Bezpečnostní zákazová tabulka
Bezpečnostní zákazová tabulka pro stavby. Tato tabulka zakazuje vstup bez přilby na místa, na nichž hrozí nebezpečí úrazu pádu předmětů z výšky.
Bezpečnostní tabulka - Za provozu vstup zakázán
Tabulka zakazuje vstup za provozu
Vyrábíme jako samolepku nebo plastovou tabulku. Nejvhodnější umístění: před protor, kde je zákaz vstupu za provozu.


Bezpečnostní tabulka - Nevstupuj do pracovního prostoru stroje
Tabulka zakazuje vstup do pracovního prostoru stroje
Vyrábíme jako plastovou tabulku nebo samolepku. Vhodná k vymezení prostoru kde je zakázáno vstupovat - do pracovního prostoru stroje.


Bezpečnostní tabulka - Jízda osob nákladním výtahem přísně zakázána
Tabulka zakazuje jízdu nákladním výtahem
Vyrábíme jako plastovou tabulku nebo samolepku. Tabulka zakazuje jízdu nákladním výtahem z důvodu bezpečnosti práce.


Bezpečnostní tabulka - zákaz vjezdu motorových vozíků
Tabulka zakazuje vjezd všem motorovým vozíkům
Zákaz vjezdu všem motorovým vozíkům, musí být vyznačeno zákazovou tabulkou. Vyznačení zákazu tabulkou musí být provedeno na dobře viditelných místech.


Bezpečnostní tabulka - zákaz provozu vozíků
Tabulka zakazuje jakýkoliv provoz motorových vozíků
Zákazová samolepka nebo plastová tabulka pro vyznačení rizika. Tabulka zakazuje jakýkoliv provoz vozíků z důvodu bezpečnosti.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz vstupu do zásobníku
Tabulka se umisťuje před zásobník
Zákazová samolepka nebo plastová tabulka pro vyznačení rizika úrazu. Tabulka se používá zákazu vstupu do zásobníku.


Během manipulace s plošinou je vstup na plošinu zakázán!
Tabulka zakazuje vstup na plošinu
Vyrábíme jako plastovou tabulku nebo samolepku. Vhodná k vymezení prostoru kde je zakázáno vstupovat na plošinu během manipulace.


Jízda osob po páse zakázána
Tabulka zakazuje jízdu po páse
Zákazová plastová tabulka nebo samolepka. Slouží k připomenutí zákazu jízdy osob po páse.


Nevstupovat
Tabulka zakazuje vstup všem osobám
Zákazová samolepka nebo plastová tabulka pro vyznačení rizika. Tabulka zakazuje vstup všem osobám bez vyjímky.


Výměníková stanice nepovolaným vstup zakázán
Tabulka zakazuje vstup do výměníkové stanice
Zákazová samolepka nebo plastová tabulka pro vyznačení rizika. Tabulka zakazuje vstup do výměníkové stanice.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz práce bez ochranných brýlí
Tabulka zakazuje pracovat bez ochranných brýlí
Bezpečnostní tabulka zakazující práci bez ochranných brýlí. Tímto předcházíme možnosti vzniku úrazu.

Bezpečnostní tabulka - Zákaz pobytu ve ve vymezeném prostoru
Tabulka upozorňuje na zákaz pobytu osob ve vymezeném prostoru
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Zákaz pobytu ve ve vymezeném prostoru“ pro použití tam, kde je pobyt zakázán z bezpečnostních nebo provozních důvodů.
Bezpečnostní tabulka - Zákaz vjezdu
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Zákaz vjezdu“
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Nesahat nebezpečný prostor stroje
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Nesahat nebezpečný prostor stroje“ KW: nesahat, nesahej,
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Nevstupuj pod zvednutou korbu
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Nevstupuj pod zvednutou korbu“
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Nevstupuj pod zvednutou plošinu
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Nevstupuj pod zvednutou korbu“
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Nevstupuj pod zvednutý a nezajištěný adaptér
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Nevstupuj pod zvednutý a nezajištěný adaptér“
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz vstupu k transformátoru pod napětím
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Zákaz vstupu k transformátoru pod napětím“
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Nepracujte ve dvou
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Nepracujte ve dvou“ Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.Bezpečnostní tabulka - Zákaz lezení na regály
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Zákaz lezení na regály“
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz skladování palet a jiného materiálu
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Zákaz skladování palet a jiného materiálu“
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.Bezpečnostní tabulka - Zákaz manipulace s ropnými látkami
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Zákaz manipulace s ropnými látkami“
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Eskalátor mimo provoz
Tabulka upozorňuje na odstávku jezdících schodů
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Eskalátor mimo provoz“
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Tabulka - Zákaz nedovolené manipulace s elektrickým zařízením
Tabulka upozorňuje na zákaz neodborné manipulace s elektrickým zařízením
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Zákaz nedovolené manipulace s elektrickým zařízením“ pro použití tam, kde není dovoleno manipulovat s elektrickým zařízením z bezpečnostních nebo provozních důvodů. Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Nemanipulovat pod zatížením
Tabulka přikazuje nemanipulovat pod zařízením
Symbol bezpečnostní tabulky s textem Nemanipulovat pod zatížením. Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Pracovat na stroji smí jen jeden pracovník
Tabulka zakazuje práci na stroji více osobám
V provedení jako plastová tabulka nebo samolepka. Používá se jako upozornění, že na jednom stroji nesmí pracovat dva lidé současně.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz lezení na regály
Tabulka zakazuje lézt na regály
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Zákaz lezení na regály“
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz provozu - průjezdu
Tabulka upozorňuje na zákaz provozu - průjezdu"
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Zákaz provozu - průjezdu“ pro použití tam, kde průjezd zakázán z bezpečnostních nebo provozních důvodů. Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Nevstupovat za chodu stroje
Tabulka se umisťuje před stroj
Zákazová samolepka nebo plastová tabulka pro vyznačení rizika úrazu. Tabulka se používá k zákazu vstupu do prostoru stroje.


Nevstupovat do prostoru pojezdu shazovacího vozu
Tabulka zakazuje vstup do pojezdu stroje
Zákazová samolepka nebo plastová tabulka pro vyznačení rizika. Tabulka zakazuje vstup do prostoru pojezdu shazovacího stroje.


Zákaz přístupu s magnetickými nosiči informací
Tabulka zákazu přístupu s magnet. nosiči
Zákazová samolepka nebo plastová pro vyznačení rizika při přístupu s magnetiskými nosiči. Tabulka se používá ke snížení rizika poškození zařízení.


Zákaz telefonování
Tabulka zakazuje telefonování
Zákazová samolepka nebo plastová tabulka. Tabulka zakazuje ve vymezené oblasti používání mobilního telefonu.


Bezpečnostní tabulka - Podlézání závory zakázáno!
Tabulka zakazuje podlézání závory
Bezpečnostní tabulka zakazující podlézání závory. Vyznačení zákazu tabulkou musí být provedeno na dobře viditelných místech.
..... 
 
« Předchozí strana  1 2 

Autolékárničky

Tabulky - Zakázková výroba

Nákupní košík
Dokončení objednávky
Položek: 0
0.00 Kč
Nákupní košík
Slovenská verzia obchodu Expresní dodání
Akční slevy
Akční slevy
Atrapy kamer