Přejít na mobilní verzi?

ANO
NE
Zakázková výroba
Bezpečnostní pomůcky
Atrapa bezpečnostní kamery
Hasicí přístroje
Lékárnička Swissmed
Bezpečnostní stojan
Všechny bezpečnostní tabulky a bezpečnostní výrobky ihned k dodání.
TRAIVA s.r.o, Pohraniční 104, 703 00 Ostrava

e-safetyshop.eu - Bezpečnostní tabulky a výrobky pro bezpečnost

Bezpečnostní tabulky
a výrobky pro bezpečnost

10.000 druhů tabulek a výrobků skladem
Telefon tabulky 596 123 556, 604 266 813
Příjmáme platební karty a online PayPal platby
HOME | VELKOOBCHOD TABULEK | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY SignEU | KONTAKTY | O NÁS | RYCHLÝ NÁKUP SOFTWARE BOZP A PO
Nákup na e-safetyshop.eu - BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A VÝROBKY PRO BEZPEČNOST je jednoduchý:
Zadejte počet kusů výrobku
a klikněte na tlačítko "Přidat"
Po ukončení nákupu
klikněte vpravo  na "Košík"

Pokyny k poskytování první pomoci


Domů > > Pokyny k poskytování první pomoci

Bezpečnostní tabulky s pokyny pro poskytování první pomoci pomáhají zvládat stresové situace způsobené úrazy v práci, na dovolené, v restauraci, sportovišti, atp. Pomocí jednoduchých a srozumitelných instrukcí doprovázených obrázkami navádí, jak postupovat při poskytování první pomoci při úrazech jako je krvácení, popálení, při vdechnutí toxických látek, při bezvědomí či úrazu elektřinou. Nové vydání je vypracované odborníkem na bezpečnost práce a podle nejnovějších zdravotnických praktik.
Produkty
Karta první pomoci - tabulka s pokyny ČESKO
Tabulka s pokyny první pomoci v českém jazyce
Tabulka s pokyny první pomoci součást povinné výbavy autolékárniček v ČR od roku 2010.Karta první pomoci je zalaminovaný leták o velikosti dlaně. Na jejím líci je šest obrázků jako vystřižených z učebnice zdravovědy


Karta první pomoci (Karta prvej pomoci) SLOVENSKO
Bezpečnostní tabulka s pokyny první pomoci
Karta první pomoci je povinným vybavením auto lékárničky na Slovensko. Podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky musí autolékárnička obsahovat Kartu prvej pomoci.


Obecné zásady první pomoci při zasažení chemickými látkami
Jak poskytnout 1.pomoc - sam.fólie, plast A4
Bezpečnostní tabulka s obecnými zásadami první pomoci při zasažení chemickými látkami. Pokyny jsou přehledné a sestavené pro rychlou orientaci v textu. Poskytují základní a zásadní informace, jak postupovat v dané situaci. Pokyny obsahují základní pravdila první pomoci, co dělat při stavech ohrožující život a jaké pomůcky použít pro účinnou první pomoc. Na kartě je telefonní číslo rychlé záchranné služby a toxikologického informačního střediska.


První pomoc při bezvědomí
Jak poskytnout 1.pomoc - sam.fólie, plast A4
Bezpečnostní tabulka s pokyny pro poskytnutí první pomoci při bezvědomí. Pokyny jsou přehledné a poskytují základní a zásadní informace, jak postupovat v této situaci. Popisuje příznaky bezvědomí a zásady poskytování první pomoci. Zásadní je i správné poskytnutí protišokového opatření, které je zde podrobně popsáno. Na každé kartě je telefonní číslo rychlé záchranné služby.


První pomoc při krvácení
Jak poskytnout 1.pomoc - fólie, plast A4
Bezpečnostní tabulka s pokyny k poskytnutí první pomoci při poranění ostrým předmětem je přehledná a poskytuje základní a zásadní informace, jak postupovat v této situaci. Popisuje druhy vnějšího krvácení, jak poznat žilné a tepenné krvácení a jak poskytnout první pomoc. Na každé kartě je telefonní číslo rychlé záchranné služby.


První pomoc při otravě CO
Jak poskytnout 1.pomoc - fólie, plast A4
Bezpečnostní tabulka s pokyny k poskytnutí první pomoci při otravě oxidem uhelnatým (CO) je přehledná a poskytuje základní a zásadní informace, jak postupovat v této situaci. Popisuje příznaky otravy, jak poskytnout první pomoc a telefonní číslo rychlé záchranné služby.


První pomoc při popálení
Jak poskytnout 1.pomoc - fólie, plast A4
Bezpečnostní tabulka s pokyny pro poskytnutí první pomoci při popálení nebo opaření je přehledná a poskytuje základní a zásadní informace, jak postupovat v této situaci. Popisuje stupně popálenin a zásady poskytování první pomoci při těžkých popáleninách. Zásadní je i správné poskytnutí protišokového opatření, které je zde podrobně popsáno. Na každé kartě je telefonní číslo rychlé záchranné služby.


První pomoc při úrazu el. proudem
Jak poskytnout 1. pomoc - fólie, plast A4
Bezpečnostní tabulka s pokyny k poskytnutí první pomoci při zasažení elektrickým proudem jsou přehledné a poskytují základní a zásadní informace, jak postupovat v této stresové situaci. Popisuje příznaky poranění a jak poskytnout první pomoc. Na každé kartě je telefonní číslo rychlé záchranné služby.


První pomoc při zasažení dráždivými látkami
Jak poskytnout 1.pomoc - sam.fólie, plast A4
Bezpečnostní tabulka s pokyny k poskytnutí první pomoci při zasažení látkami klasifikovanými jako dráždivé. Pokyny jsou přehledné s obrázky a poskytují základní a zásadní informace, jak postupovat v této situaci. Pokyny obsahují informace jak poskytnout první pomoc při zasažení očí, potřísnění kůže, při požití nebo nadýchání. Na kartě je telefonní číslo rychlé záchranné služby.


První pomoc při zasažení látkami škodlivé pro plíce
Jak poskytnout 1.pomoc - sam.fólie, plast A4
Bezpečnostní tabulka s pokyny k poskytnutí první pomoci při zasažení látkami, které při požití mohou poškodit plíce ( benzín, nafta, petrolej, terpentýn, směsová ředidla, apod.). Pokyny jsou přehledné a poskytují základní a zásadní informace, jak postupovat v dané situaci. Pokyny obsahují informace jak poskytnout první pomoc při zasažení očí, potřísnění kůže, při požití nebo nadýchání. Na kartě je telefonní číslo rychlé záchranné služby.


První pomoc při zasažení látkami vyvolávající otok plic
Jak poskytnout 1.pomoc - sam.fólie, plast A4
Bezpečnostní tabulka s pokyny k poskytnutí první pomoci při zasažení látkami, které vyvolávají otok (edém) plic (chlór. fosgen, sifosgen, oxidy dusíku, apod.). Pokyny jsou přehledné a poskytují základní a zásadní informace, jak postupovat v dané situaci. Pokyny obsahují informace jak poskytnout první pomoc při požití a nadýchání. Na kartě je telefonní číslo rychlé záchranné služby.


První pomoc při zasažení zdraví škodlivými látkami
Jak poskytnout 1.pomoc - sam.fólie, plast A4
Bezpečnostní tabulka s pokyny k poskytnutí první pomoci při zasažení látkami klasifikovanými jako zdraví škodlivé je přehledná a poskytuje základní a zásadní informace, jak postupovat v této situaci. Pokyny obsahují informace jak poskytnout první pomoc při zasažení očí, potřísnění kůže, při požití nebo nadýchání. Na kartě je telefonní číslo rychlé záchranné služby.


První pomoc při zasažení žíravými látkami
Jak poskytnout 1.pomoc - sam.fólie, plast A4
Bezpečnostní tabulka s pokyny k poskytnutí první pomoci při zasažení látkami klasifikovanými jako žíravé je přehledná a poskytuje základní a zásadní informace, jak postupovat v této situaci. Pokyny obsahují informace jak poskytnout první pomoc při zasažení očí, potřísnění kůže nebo při požití. Na kartě je telefonní číslo rychlé záchranné služby.


První pomoc při zlomeninách
Jak poskytnout 1.pomoc - fólie, plast A4
Bezpečnostní tabulka s pokyny pro poskytnutí první pomoci při zlomeninách je přehledná a poskytuje základní a zásadní informace, jak postupovat v této situaci. Popisuje postup znehybnění dolních i horních končetin, páteře a co dělat při otevřené zlomenině. Na každé kartě je telefonní číslo rychlé záchranné služby.Autolékárničky

Tabulky - Zakázková výroba

Nákupní košík
Dokončení objednávky
Položek: 0
0.00 Kč
Nákupní košík
Slovenská verzia obchodu Expresní dodání
Akční slevy
Akční slevy
Atrapy kamer