Přejít na mobilní verzi?

ANO
NE
Zakázková výroba
Bezpečnostní pomůcky
Atrapa bezpečnostní kamery
Hasicí přístroje
Lékárnička Swissmed
Bezpečnostní stojan
Všechny bezpečnostní tabulky a bezpečnostní výrobky ihned k dodání.
TRAIVA s.r.o, Pohraniční 104, 703 00 Ostrava

e-safetyshop.eu - Bezpečnostní tabulky a výrobky pro bezpečnost

Bezpečnostní tabulky
a výrobky pro bezpečnost

10.000 druhů tabulek a výrobků skladem
Telefon tabulky 596 123 556, 604 266 813
Příjmáme platební karty a online PayPal platby
HOME | VELKOOBCHOD TABULEK | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY SignEU | KONTAKTY | O NÁS | RYCHLÝ NÁKUP SOFTWARE BOZP A PO
Nákup na e-safetyshop.eu - BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A VÝROBKY PRO BEZPEČNOST je jednoduchý:
Zadejte počet kusů výrobku
a klikněte na tlačítko "Přidat"
Po ukončení nákupu
klikněte vpravo  na "Košík"

Sezónní zákazové tabulky


Domů > > > Sezónní zákazové tabulky

Bezpečnostní tabulky vhodné k sezónnímu použití např. u bazénů, na koupalištích, na soukromých pozemcích, kde je vhodné upozornit na zákazy koupání, rybolovu, skákání do vody, atp. Je zde zahrnuta i tabulka se zákazem stanování.
Produkty
Bezpečnostní zákazová tabulka - Zákaz rybolovu
Značka zakazuje rybolov
Bezpečnostní zákazová značka zakazuje rybařit na nepovolených místech.


Bezpečnostní zákazová tabulka - Zákaz vstupu do lesa
Zakazuje vstup neopravněným osobám do lesa
Zákazová bezpečnostní tabulka slouží k upozornění na zákaz vstupu do lesa.


Neskákej do vody!
Bezpečnostní zákazové tabulky
Bezpečnostní zákazová tabulka s textem Neskákej do vody je vhodná k umístění v blízkosti vody - především na koupaliště, kde hrozí nebezpečí úrazu.


Soukromý pozemek - Zákaz stanování
Značka zakazuje stanování na soukromém pozemku
Značka v provedení samolepící fólie, plastové tabulky nebo hliníkové tabulky v rozměru A5. Tabulka je vhodná pro zákazání stanování na soukromém pozemku.


Zákaz splavování nebezpečí utonutí
Bezpečnostní zákazová tabulka
Bezpečnostní tabulka, která upozorňuje na místa, na nichž hrozí nebezpečí utonutí a varují tak před nebezpečím.
Povrch bezpečnostní tabulky je laminován odolnou folií proti poškození a UV záření, která prodlužuje životnost tabulky.Bezpečnostní tabulka - Uklízejte po svém psovi
Tabulka upozorňuje na nutnost uklízet po psech
Symbol bezpečnostní tabulky zakazujícím ponechat na zemi psí výkaly. Exkrementy a psí hovínka mohou být velmi nebezpečná.
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz používání mobilních telefonů
Tabulka upozorňuje na zákaz používání mobilních telefonů
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Zákaz používání mobilních telefonů“ pro použití tam, kde je telefonování a používání mobilního telefonu zakázáno z bezpečnostních nebo provozních důvodů. Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Koupání na vlastní nebezpečí
Tabulka upozorňuje na koupání na vlastní nebezpečí
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Koupání na vlastní nebezpečí“ pro použití tam, kde je koupání na vlastní riziko z bezpečnostních nebo provozních důvodů. Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Před vstupem do prostoru vypněte mobilní telefony
Tabulka přikazuje před vstupem do prostoru vypnout mobilní telefon
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Před vstupem do prostoru vypněte mobilní telefony“ pro použití tam, kde je zapnutí telefonu zakázáno z bezpečnostních nebo provozních důvodů. Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Voda není pitná
Tabulka upozorňuje vodu nevhodnou k pití
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „ Voda není pitná “ pro použití tam, kde je vstup v obuvi zakázán z bezpečnostních nebo provozních důvodů. Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití. KW: nepitná voda , užitková voda, nepijte tuto vodu, nepij vodu


Bezpečnostní tabulka - Zákaz skákání do bazénu
Tabulka zakazuje skákat do bazénu
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Zákaz skákání do bazénu“ pro použití tam, kde je skok do bazénu zakázán z bezpečnostních nebo provozních důvodů. Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Neskákejte do bazénu
Tabulka zakazuje skákat do bazénu
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Neskákejte do bazénu“ pro použití tam, není dovoleno skákat do bazénu. Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Soukromý pozemek - rybolov zakázán
Tabulka zakazuje lov ryb - soukromý pozemek
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Soukromý pozemek - rybolov zakázán“ pro použití tam, kde je rybolov zakázán. Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz koupání
Tabulka upozorňuje na zákaz koupání
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Zákaz koupání“
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz stanování
Tabulka upozorňuje na zákaz stanování
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Zákaz stanování “
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Volné pobíhání psů zakázáno
Tabulka zakazuje pouštění psů na volno
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Volné pobíhání psů zakázáno.“

Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečný prostor pro malé děti
Tabulka varuje rodiče před nebezpečným prostorem pro malé děti
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Nevhodný prostor pro malé děti“ pro použití tam, kde není dovoleno nebo vhodné vstupovat s malými dětmi. Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz skákání do bazénu hloubka ...m
Tabulka zakazuje skákat do bazénu kvůli jeho hloubce
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Zákaz skákání do bazénu hloubka ...m“ pro použití tam, není dovoleno skákat do bazénu. Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz jízdy na kolečkových bruslích
Tabulka zakazuje jízdu na kolečkových bruslích
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Zákaz jízdy na kolečkových bruslích“ pro použití tam, kde je jízda na kolečkových bruslích zakázána. Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz rozdělávání ohňů v lese
Zákaz rozdělávání ohňů v lese - Bezpečnostní značka P003, ISO 7010-P003
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Zákaz rozdělávání ohňů v lese“ pro použití tam, kde je zakázáno rozdělávat oheň z bezpečnostních nebo provozních důvodů.
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz vstupu se psy mimo osob s asistenčním psem
Zákaz vstupu se psy mimo osob s asistenčním psem
Zákazová bezpečnostní tabulka slouží k upozornění na zákaz vstupu se psy, výjimku tvoří jen lidé postižení, kterým pes pomáhá a usnadňuje orientaci v prostoru.


Bezpečnostní tabulka - Tato trasa není určena pro jízdu na kolečkových bruslích
Tabulka zakazuje na určité trase jízdu na kolečkových bruslích
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Tato trasa není určena pro jízdu na kolečkových bruslích“ pro použití tam, kde se nesmí jezdit na kolečkových bruslích z bezpečnostních nebo provozních důvodů. Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz chození po trávě
Tabulka zakazuje chození mimo chodník nebo cestu
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Zákaz chození po trávě“. Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz koupání nebezpečí utonutí
Tabulka upozorňuje na možnost utopení při plavání
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Zákaz koupání nebezpečí utonutí“.
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Nekrmte koně ohrožujete jejich zdraví
Zákazová tabulka upozorňuje na zákaz krmení koní
Bezpečnostní tabulka zakazující krmení koní.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz fotografování
Zákazová tabulka - zákaz fotografování
Zákazová bezpečnostní samolepka nebo plastová tabulka. Slouží k označení prostoru kde není dovoleno fotografovat. Tabulka zvyšuje bezpečnost práce.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz táboření a rozdělávání ohně
Tabulka zakazuje rozdělávání ohně v určité oblasti
Vyrábíme jako plastovou tabulku nebo samolepku. Vhodná k vymezení prostoru kde je zakázáno tábořit a rozdělávat oheň.


Bezpečnostní tabulka - Voda nevhodná k pití
Označení vody, která není pitná
Ohrožení osob vodou, která je nevhodná k pití, musí být vyznačeno zákazovou tabulkou. Jde zejména o ohrožení patogenními organismy a chemickou kontaminací. Vyznačení zákazu tabulkou musí být provedeno zejména na veřejných místech.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz venčení psů na pozemku
Bezpečnostní zákazové tabulky
Tabulka zakazuje venčení psů na pozemku vlastníka nebo provozovatele.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz vodění psů na pozemek
Tabulka zakazuje brát si sebou psy na pozemek
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Zákaz vodění psů na pozemek“ pro použití tam, kde je zakázáno přivést si sebou psa z bezpečnostních nebo provozních důvodů.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz skládky
Zákaz skládky ve vymezeném prostoru
Bezpečnostní tabulka je vhodná k vymezení prostoru, kde je zakázáno vytvářet skládku.

Bezpečnostní tabulka - Pozor nebezpečné zvíře, nepřibližujte se
Tabulka varuje před možným napadením zvířetem
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Pozor nebezpečné zvíře nepřibližujte se“.
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Zákaz telefonování
Tabulka zakazuje telefonování
Zákazová samolepka nebo plastová tabulka. Tabulka zakazuje ve vymezené oblasti používání mobilního telefonu.


..... 

Autolékárničky

Tabulky - Zakázková výroba

Nákupní košík
Dokončení objednávky
Položek: 0
0.00 Kč
Nákupní košík
Slovenská verzia obchodu Expresní dodání
Akční slevy
Akční slevy
Atrapy kamer