Přejít na mobilní verzi?

ANO
NE
Zakázková výroba
Bezpečnostní pomůcky
Atrapa bezpečnostní kamery
Hasicí přístroje
Lékárnička Swissmed
Bezpečnostní stojan
Všechny bezpečnostní tabulky a bezpečnostní výrobky ihned k dodání.
TRAIVA s.r.o, Pohraniční 104, 703 00 Ostrava

e-safetyshop.eu - Bezpečnostní tabulky a výrobky pro bezpečnost

Bezpečnostní tabulky
a výrobky pro bezpečnost

10.000 druhů tabulek a výrobků skladem
Telefon tabulky 596 123 556, 604 266 813
Příjmáme platební karty a online PayPal platby
HOME | VELKOOBCHOD TABULEK | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY SignEU | KONTAKTY | O NÁS | RYCHLÝ NÁKUP SOFTWARE BOZP A PO
Nákup na e-safetyshop.eu - BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A VÝROBKY PRO BEZPEČNOST je jednoduchý:
Zadejte počet kusů výrobku
a klikněte na tlačítko "Přidat"
Po ukončení nákupu
klikněte vpravo  na "Košík"

Označení jističů, hlavních uzávěrů a vypínačů


Domů > > > Označení jističů, hlavních uzávěrů a vypínačů

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce. Tato povinnost je dále upřesněna v § 11 vyhlášky o požární prevenci č. 246/2001 Sb., kde je stanoveno, že musí být označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, plynu, produktovodů a uzávěry rozvodů ústředního topení. Na tyto místa je vhodné přidat i doplňující tabulky s informacemi o poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem atd.
Produkty
Bezpečnostní tabulka - (Hlavní) směrová šipka k uzávěru
pro označení směru k hlavnímu uzávěru
Bezpečnostní tabulka plastová nebo samolepka 210 x 80mm. Slouží k označení směru k uzávěru a používá se v kombinaci s textovou tabulkou označující hlavní uzávěry.


Bezpečnostní tabulka - Hlavní jistič
Tabulka označuje hlavní jistič
Bezpečnostní samolepky a tabulky je vhodné umístit přímo k hlavnímu jističi. Tyto tabulky výrazně zvyšují bezpečnost.


Bezpečnostní tabulka - Hlavní uzávěr páry
pro označení směru k hlavnímu uzávěru
Bezpečnostní tabulka plastová nebo samolepka 210x80mm k označení hlavního uzávěru páry.

Kde je nutné umístit bezpečnostní informační tabulky „HLAVNÍ UZÁVĚR PÁRY“

Tyto tabulky musí být na pracovišti umístěny na dobře viditelných místech, pokud možno v bezprostřední blízkosti zařízení jehož se informace týká. Text doplňkové značky tabulky je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.
Bezpečnostní informační tabulky „HLAVNÍ UZÁVĚR PÁRY“ jsou určeny zejména k poskytnutí důležité informace o umístění hlavního uzávěru vody, jakožto nepostradatelného ovládacího zařízení nutného v případě vzniku a likvidace mimořádné události.


Bezpečnostní tabulka - Hlavní uzávěr plynu - HUP
pro označení směru k hlavnímu uzávěru
Bezpečnostní tabulka plastová nebo samolepka 210x80mm k označení hlavního uzávěru plynu - HUP.

Kde je nutné umístit bezpečnostní informační tabulky „HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU“

Tyto tabulky musí být na pracovišti umístěny na dobře viditelných místech, pokud možno v bezprostřední blízkosti zařízení jehož se informace týká. Text doplňkové značky tabulky je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.
Bezpečnostní informační tabulky „HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU“ jsou určeny zejména k poskytnutí důležité informace o umístění hlavního uzávěru plynu, jakožto nepostradatelného ovládacího zařízení nutného v případě vzniku a likvidace mimořádné události.


Bezpečnostní tabulka - Hlavní uzávěr topení
pro označení směru k hlavnímu uzávěru
Bezpečnostní tabulka plastová nebo samolepka 210x80mm k označení hlavního uzávěru topení.

Kde je nutné umístit bezpečnostní informační tabulky „HLAVNÍ UZÁVĚR TOPENÍ“

Tyto tabulky musí být na pracovišti umístěny na dobře viditelných místech, pokud možno v bezprostřední blízkosti zařízení jehož se informace týká. Text doplňkové značky tabulky je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.
Bezpečnostní informační tabulky „HLAVNÍ UZÁVĚR TOPENÍ“ jsou určeny zejména k poskytnutí důležité informace o umístění hlavního uzávěru vody, jakožto nepostradatelného ovládacího zařízení nutného v případě vzniku a likvidace mimořádné události.


Bezpečnostní tabulka - Hlavní uzávěr vody
pro označení směru k hlavnímu uzávěru
Bezpečnostní tabulka plastová nebo samolepka 210x80mm k označení hlavního uzávěru vody.
Kde je nutné umístit bezpečnostní informační tabulky „HLAVNÍ UZÁVĚR VODY“

Tyto tabulky musí být na pracovišti umístěny na dobře viditelných místech, pokud možno v bezprostřední blízkosti zařízení jehož se informace týká. Text doplňkové značky tabulky je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.
Bezpečnostní informační tabulky „HLAVNÍ UZÁVĚR VODY“ jsou určeny zejména k poskytnutí důležité informace o umístění hlavního uzávěru vody, jakožto nepostradatelného ovládacího zařízení nutného v případě vzniku a likvidace mimořádné události.


Bezpečnostní tabulka - Hlavní vypínač
Podle předpisů, musí být takto označen hlavní vypínač
Tyto tabulky musí být na pracovišti umístěny na dobře viditelných místech, pokud možno v bezprostřední blízkosti zařízení jehož se informace týká. Text doplňkové značky tabulky je potřebné doplnit o informaci, jaké konkrétní zařízení je možno hlavním vypínačem ovládat. Podle konkrétních podmínek jej lze upravit (upřesnit) nebo změnit. Bezpečnostní informační tabulky „HLAVNÍ VYPÍNAČ …….“ jsou určeny zejména k poskytnutí důležité informace o umístění hlavního vypínače blíže specifikovaného zařízení, jakožto ovládacího zařízení nutného v případě vzniku a likvidace mimořádné události.


Bezpečnostní tabulka - Hlavní vypínač 2
Tabulka informuje o umístění hlavního vypínače elektrického zařízení
Bezpečnostní tabulka slouží k upozornění na hlavní vypínač elektrického zařízení nebo elektrického rozvodu.


Bezpečnostní tabulka - Hlavní vypínač jeřábu
Předepsané označení jeřábových vypínačů
Tyto tabulky musí být na pracovišti umístěny na dobře viditelných místech, pokud možno v bezprostřední blízkosti zařízení jehož se informace týká. Text doplňkové značky tabulky je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit. Bezpečnostní informační tabulky „HLAVNÍ VYPÍNAČ JEŘÁBU“ jsou určeny zejména k poskytnutí důležité informace o umístění hlavního vypínače jeřábu, jakožto ovládacího zařízení nutného v případě vzniku a likvidace mimořádné události.


Bezpečnostní tabulka - Hlavní vypínač malý
Označení vypínačů je předepsáno závaznými předpisy
Bezpečnostní tabulka nebo samolepka pro označení hlavních vypínačů elektrické energie.


Bezpečnostní tabulka - Hlavní vypínač výtahu
Tabulka informuje o hlavním vypínači výtahu
Bezpečnostní tabulky nebo samolepky označují hlavní vypínač výtahu. Je vhodné je umístit přímo k vypínači.


Bezpečnostní tabulka - Napětí ....... V
Tabulka má za úkol informovat o napětí v přístroji
Bezpečnostní tabulka nebo samolepka má informovat okolí o možnosti nebezpečí úrazu přístrojem pod napětím. Do tabulky máte možnost vepsat číslo, které bude odpovídat napětí v přístroji.


Bezpečnostní tabulka - Vypnuto
Tabulka informuje okolí o vypnutém přístroji
Bezpečnostní tabulky nebo samolepící fólie informují okolí o vypnutém přístroji. Tabulka by měla být umístěna na viditelném místě.


Bezpečnostní tabulka - Zapnuto
Tabulka má za úkol upozornit na zapnutý přístroj
Bezpečnostní tabulka nebo samolepka má za úkol upozornit na nebezpečí úrazu zapnutým strojem a informuje okolí o zapnutém přístroji.


Bezpečnostní tabulka - Zkratováno
Tabulka upozorňuje na zkratováný přívod elektrické energie
Tyto tabulky musí být na pracovišti umístěny na dobře viditelných místech, pokud možno v bezprostřední blízkosti zařízení jehož se informace týká. Text doplňkové značky tabulky je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.


Bezpečnostní tabulka Hlavní vyp. el. rozvaděče připojen náhradní zdroj
Tabulka označuje připojení náhradního rozvaděče
Bezpečnostní tabulky nebo samolepky označují připojení náhradního zdroje, a hlavní vypínač tohoto elektrického rozvaděče. Tyto tabulky výrazně zvyšují bezpečnost.


Hlavní vypínač elektrického proudu
Bezpečnostní tabulka - označení hlavních vypínačů
Bezpečnostní tabulka v provedení plastová tabulka nebo samolepící fólie pro označení hlavního vypínače elektrického proudu.

Povrch bezpečnostní tabulky/samolepky je laminován odolnou folií proti poškození a UV záření.


Hlavní vypínač zdvihacího zařízení
Bezpečnostní tabulka - označení hlavních vypínačů
Bezpečnostní tabulka v provedení plastová tabulka nebo samolepící fólie pro označení hlavního vypínače zdvihacího zařízení.

Povrch bezpečnostní tabulky/samolepky je laminován odolnou folií proti poškození a UV záření.Autolékárničky

Tabulky - Zakázková výroba

Nákupní košík
Dokončení objednávky
Položek: 0
0.00 Kč
Nákupní košík
Slovenská verzia obchodu Expresní dodání
Akční slevy
Akční slevy
Atrapy kamer