Přejít na mobilní verzi?

ANO
NE
Zakázková výroba
Bezpečnostní pomůcky
Atrapa bezpečnostní kamery
Hasicí přístroje
Lékárnička Swissmed
Bezpečnostní stojan
Všechny bezpečnostní tabulky a bezpečnostní výrobky ihned k dodání.
TRAIVA s.r.o, Pohraniční 104, 703 00 Ostrava

e-safetyshop.eu - Bezpečnostní tabulky a výrobky pro bezpečnost

Bezpečnostní tabulky
a výrobky pro bezpečnost

10.000 druhů tabulek a výrobků skladem
Telefon tabulky 596 123 556, 604 266 813
Příjmáme platební karty a online PayPal platby
HOME | VELKOOBCHOD TABULEK | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY SignEU | KONTAKTY | O NÁS | RYCHLÝ NÁKUP
Nákup na e-safetyshop.eu - BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A VÝROBKY PRO BEZPEČNOST je jednoduchý:
Zadejte počet kusů výrobku
a klikněte na tlačítko "Přidat"
Po ukončení nákupu
klikněte vpravo  na "Košík"
Doprava zdarma - více informací

Příkazové tabulky pro práci se stroji


Domů > > > Příkazové tabulky pro práci se stroji

Kategorie příkazové tabulky pro práci se stroji pro vyšší bezpečnost práce.
Produkty
Bezpečnostní tabulka - Bruska určena jen pro broušení nástrojů
Příkazová bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní příkazová tabulka s textem „Bruska určena jen pro broušení nástrojů“. Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Bruska určena jen pro broušení nástrojů
Příkazová bezpečnostní tabulka 210 x 80 mm
Bezpečnostní příkazová tabulka s textem „Bruska určena jen pro broušení nástrojů“. Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Dodržuj bezpečné pracovní postupy
Tabulka pro dodrřování pracovních postupů
Bezpečnostní tabulka nebo samolepící fólie s příkazem - Dodržuj bezpečné pracovní postupy. Tato tabulka zvyšuje bezpečnost práce.


Bezpečnostní tabulka - Jen zde pracuj!
Tabulka nařizuje na daném místě pouze práci
Bezpečnostní tabulky nebo samolepící fólie s nápisem Jen zde pracuj. Tyto tabulky výrazně zvyšují bezpečnost práce.


Bezpečnostní tabulka - Nezapínej! Na zařízení se pracuje
Tabulka pro zvýšení bezpečnosti práce
Bezpečnostní tabulka s příkazem - Nezapínej! Na zařízení se pracuje. Tato tabulka zvyšuje bezpečnost práce.
Bezpečnostní tabulka - Odpoj před provedením údržby nebo opravy
Výstražná bezpečnostní tabulka
Tato bezpečnostní tabulka přikazuje odpojit přívod před provedením údržby nebo opravy, pro vyšší bezpečnost práce.


Bezpečnostní tabulka - Ochranný kryt sejmi jen je-li zařízení v klidu
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní příkazová tabulky s textem "Ochranný kryt sejmi jen je-li zařízení v klidu" je vhodná pro použití tam, kde hrozí riziko úrazu z bezpečnostních nebo provozních důvodů. Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití. Tyto tabulky upozorňují na místa, na nichž hrozí nebezpečí úrazu.


Bezpečnostní tabulka - Opravuj, čisti a seřizuj jen zajištěný stroj v klidu
Tabulka nařizuje manipulaci se strojem jen v klidu
Bezpečnostní tabulka a samolepící fólie nařizuje aby daný stroj opravovali, seřizovali a čistili jen v případě, pokud je stroj vypnutý a vklidu.


Bezpečnostní tabulka - Pracuj jen s nejiskřícím nářadím
Tabulka přikazuje pracovat jen s nejiskřícím nářadím
Bezpečnostní říkazová tabulka s textem „Pracuj jen s nejiskřícím nářadím“. Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Před odchodem vypni proud
Tabulka nařizuje vypnutí proudu
Bezpečnostní tabulka nebo samolepka se umisťuje nad vypínač, který se má před odchodem vypnout z bezpečnostních důvodů. Tabulky zvyšují bezpečnost práce.


Bezpečnostní tabulka - Před odchodem zavři přívod plynu
Bezpečnostní příkazová tabulka
Bezpečnostní tabulky a samolepící fólie nařizují vypnutí přívodu plynu před odchodem pracovníka. Tyto tabulky pomáhají zvyšovat bezpečnost práce.


Bezpečnostní tabulka - Před opuštěním pracoviště vypni stroj
Příkazová bezpečnostní tabulka - dvoukombinace
Bezpečnostní tabulky a samolepící fólie nařizují vypnutí stroje před odchodem pracovníka z pracoviště. Tyto tabulky pomáhají zvyšovat bezpečnost práce.
Bezpečnostní tabulka - Před opuštěním pracoviště vypni zařízení
Příkazová bezpečnostní tabulka - dvoukombinace
Bezpečnostní tabulky a samolepící fólie nařizují vypnutí zařízení před odchodem pracovníka z pracoviště. Tyto tabulky pomáhají zvyšovat bezpečnost práce.


Bezpečnostní tabulka - Před otevřením vybij vysoké napětí
Výstražná bezpečnostní tabulka
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Před otevřením vybij vysoké napětí“.
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Před prací uzemni!
Tabulka nařizuje uzemnit danou věc před započetím práce
Bezpečnostní tabulka nebo samolepící fólie s příkazem - Před prací uzemni! Tato tabulka výrazně zvyšuje bezpečnost práce.


Bezpečnostní tabulka - Před vstupem vybij vysoké napětí
Příkazová bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní říkazová tabulka s textem „Před vstupem vybij vysoké napětí“.
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Před vstupem vypni vypínač v kabině jeřábu
Tabulka nařizuje vypnutí vypínače v kabině jeřábu
Tyto bezpečnostní tabulky a samolepky nařizují vypnutí hlavního vypínače v kabině jeřábu, z důvodu zvyšování bezpečnosti práce. Umisťují se před vymezený prostor s tímto nařízením.


Bezpečnostní tabulka - Před výstupem na jeřáb vypni hlavní trolej
Tabulka nařizuje vypnutí hlavní troleje
Tato bezpečnostní tabulka nebo samolepka se umisťuje do prostor kde je přikázáno vypnout hlavní trolej, před výstupem na jeřáb. Tato tabulka výrazně zvyšuje bezpečnost práce.


Bezpečnostní tabulka - Před začátkem práce upni oděv
Příkazová bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka / samolepka. Tyto tabulky přikazují upnutí oděvu před začátkem práce, pro vyšší bezpečnost práce.
Povrch bezpečnostní tabulky / samolepky je laminován odolnou folií proti poškození a UV záření, která prodlužuje životnost tabulky.


Bezpečnostní tabulka - Strojovna klimatizace
Strojovna klimatizace
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Strojovna klimatizace“.
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - V nebezpečí stiskni tlačítko
Příkazová bezpečnostní tabulka
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „V nebezpečí stiskni tlačítko“.
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - V nebezpečí zatáhni
Tabulka příkazová pro vyšší bezpečnost práce
Tabulka nebo samolepka se umisťuje na místa kde je přikázáno v nebezpečí zatáhnout. V takovýchto prostorách hrozí nebezpečí úrazu.


Bezpečnostní tabulka - Vymezený prostor musí zůstat vždy volný
Tabulka nařizuje na daném místě vždy volný prostor
Tyto bezpečnostní tabulky a samolepky nařizují aby byl vždy daný prostor volný z důvodu bezpečnosti. Tabulky zvyšují BOZP na pracovišti.


Bezpečnostní tabulka - Vypni proud před otevřením dvířek
Příkazová bezpečnostní tabulka 210 x 80 mm
Bezpečnostní příkazová tabulka s textem „Vypni proud před otevřením dvířek“. Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Vypni v nebezpečí
Tabulka nařizuje vypnou dané zařízení v nebezpečí
Tyto tabulky musí být umístěny na dobře viditelných místech, kde je žádoucí zdůraznit nutnost splnění závažné povinnosti – vypnutí zařízení z chodu k zajištění bezpečnosti práce, technických zařízení a ochrany zdraví v případě vzniku nebezpečné situace.Bezpečnostní tabulka - Za provozu neotvírat
Tabulka přikazuje za provozu neotvírat
Tato bezpečnostní tabulka nebo samolepka se umisťuje na místa, kde je přikázáno neotevírat za provozu. V takovýchto prostorách hrozí nebezpečí úrazu.


Bezpečnostní tabulka - Zajisti plynovou lahev
Tabulka upozorňuje na zajištění tlakové lahve
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Zajisti plynovou lahev“ pro použití tam, kde je důležité zajistit plynovou lahev z bezpečnostních nebo provozních důvodů. Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Zamezte zdrojům jiskření nebo statické elektřiny
Bezpečnostní příkazová tabulka
Tato bezpečnostní tabulka nebo samolepka upozorňuje na možné nebezpečí, které by mohlo vzniknout při jiskření nebo při vzniku statické elektřiny.


Bezpečnostní tabulka - Zařízení smí obsluhovat jen pověřený pracovník
Tabulka - daný stroj smí obsluhovat jen zkušený pracovník
Bezpečnostní tabulka nebo samolepka nařizuje aby daný stroj obsluhoval jen pověřený a zodpovědný pracovník. Je to z důvodu zvyšování bezpečnosti práce.


Před man. s kabely, akum., zařízením, rozpoj obvody pomocí odpoj. baterií
Tabulka příkazová pro bezpečnost
Tato bezpečnostní tabulka nebo samolepka se umisťuje na místa kde je přikázáno před manipulací s kabely, akumulátory nebo jiným zařízením rozpojit obvody pomocí odpojení bareií. Za těchto podmínek hrozí nebezpečí úrazu.Protiskluzove pasky

Tabulky - Zakázková výroba

Nákupní košík
Dokončení objednávky
Položek: 0
0.00 Kč
Nákupní košík
Slovenská verzia obchodu Expresní dodání
Akční slevy
Akční slevy
Atrapy kamer