Přejít na mobilní verzi?

ANO
NE
Zakázková výroba
Bezpečnostní pomůcky
Atrapa bezpečnostní kamery
Hasicí přístroje
Lékárnička Swissmed
Bezpečnostní stojan
Všechny bezpečnostní tabulky a bezpečnostní výrobky ihned k dodání.
TRAIVA s.r.o, Pohraniční 104, 703 00 Ostrava

e-safetyshop.eu - Bezpečnostní tabulky a výrobky pro bezpečnost

Bezpečnostní tabulky
a výrobky pro bezpečnost

10.000 druhů tabulek a výrobků skladem
Telefon tabulky 596 123 556, 604 266 813
Příjmáme platební karty a online PayPal platby
HOME | VELKOOBCHOD TABULEK | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY SignEU | KONTAKTY | O NÁS | RYCHLÝ NÁKUP SOFTWARE BOZP A PO
Nákup na e-safetyshop.eu - BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A VÝROBKY PRO BEZPEČNOST je jednoduchý:
Zadejte počet kusů výrobku
a klikněte na tlačítko "Přidat"
Po ukončení nákupu
klikněte vpravo  na "Košík"

Výstražné bezpečnostní tabulky pro pracoviště


Domů > > > Výstražné bezpečnostní tabulky pro pracoviště

Výstražné bezpečnostní značení pro pracoviště jsou tabulky nebo samolepící fólie pro pracoviště jako je staveniště, průmyslové haly, lékařské prostředí, atd.
Produkty
1  2 3 Další strana »
Bezpečnostní tabulka - Pozor vozíky
Výstražná bezpečnostní tabulka
Tyto tabulkymusí být umístěny na takových místech, kde hrozí nebezpečí úrazu způsobené provozem manipulačních vozíků.

Text doplňkové značky tabulky je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit. Bezpečnostní výstražné tabulky „POZOR ! VOZÍKY“ jsou určeny zejména pro upozornění
- na místa, na kterých je hustý provoz manipulačních vozíků,
- na místa s neočekávaným provozem manipulačních vozíků,
- na nepřehledná místa s provozem manipulačních vozíků.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí požáru
Nebezpečí požáru - Bezpečnostní značka W021, ISO 7010-W021
Tyto tabulky musí být umístěny na místa, na nichž hrozí vznik požáru a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny.
Text doplňkové značky tabulky je potřebné doplnit o údaj jaké látce nebezpečí požáru hrozí je možno jej, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.


Bezpečnostní tabulka - Pozor - Pracovní prostor jeřábu
Pozor - Pracovní prostor jeřábu - Bezpečnostní značka W015, ISO 7010-W015
Tyto tabulky musí být umístěny tak, aby zavčas upozornily na pracovní prostor jeřábu, v němž hrozí nebezpečí úrazu způsobené provozem jeřábu. Tyto tabulky mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit! Text doplňkové značky tabulky je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.

Bezpečnostní výstražné tabulky „POZOR ! PRACOVNÍ PROSTOR JEŘÁBU“ jsou určeny zejména pro upozornění na nebezpečná místa v nichž dochází k provozu jeřábu.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečné neviditelné záření ve vymezeném prostoru
Nebezpečné neviditelné záření ve vymezeném prostoru - Bezpečnostní značka W003, ISO 7010-W003
Kde je nutné umístit bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČNÉ NEVIDITELNÉ ZÁŘENÍ VE VYMEZENÉM PROSTORU“ ?

Tyto tabulky musí být umístěny na místa, na kterých dochází k nebezpečnému neviditelnému záření a varují tak před nebezpečím vzniku úrazu nebo poškození zdraví z této příčiny. Text doplňkové značky tabulky je možno, podle konkrétních podmínek, upravit (upřesnit) nebo změnit.
Bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČNÉ NEVIDITELNÉ ZÁŘENÍ VE VYMEZENÉM PROSTORU“ jsou určeny zejména pro upozornění na nebezpečné neviditelné záření např. v laboratořích, výzkumných pracovištích a na jiných pracovištích, na nichž se nebezpečného neviditelného záření využívá.


Bezpečnostní tabulka - Laserové záření
Laserové záření - Bezpečnostní značka W004, ISO 7010-W004
Pracoviště s lasery musí být označeno bezpečnostní tabulkou nebo samolepkou na všech přístupových cestách a místech, kde hrozí nebezpečí zasažení zářením.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpeční pádu do prohlubně
Výstražná bezpečnostní tabulka
Tyto tabulky musí být umístěny tam, kde je nebezpečí pádu do prohlubně a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny. Tyto mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit!


Bezpečnostní tabulka - Kontrolované pásmo
Kontrolované pásmo - Bezpečnostní značka W003, ISO 7010-W003
Bezpečnostní tabulka|samolepka. Tyto tabulky označují kontrolované pásmo, tedy pracoviště či místa, kde hrozí nebezpečí.


Bezpečnostní tabulka - Pozor motorový vozík
, Bezpečnostní značka W012, ISO 7010-W012Výstražná bezpečnostní tabulka
Vyrábíme jako bezpečnostní tabulky nebo samolepící fólie. Tato tabulka upozorňuje na motorový vozík a riziko úrazu. Tabulka zvyšuje bezpečnost práce.


Pozor! Pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači
Pozor! Pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači - Bezpečnostní značka W012, ISO 7010-W012
Vyrábíme jako samolepku nebo plastovou tabulku. Vhodné umístění na viditelné místo, bezpečnostní tabulka označuje kde je možnost úrazu elektřinou i při vypnutém vypínači.


Bezpečnostní tabulka - Práce s otevřeným plamenem
Práce s otevřeným plamenem - Bezpečnostní značka W021, ISO 7010-W021
Vyrábíme jako samolepku nebo plastovou tabulku. Vhodné umístění na viditelné místo, bezpečnostní tabulka označuje místa kde se pracuje s otevřeným plamenem.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí silné magnetické pole
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka/samolepka s upozorněním na silné magnetické pole.Tyto tabulky pomáhají zvyšovat bezpečnost práce.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí omrznutí
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka / samolepka s upozorněním na nebezpečí omrznutí. Tyto tabulky pomáhají zvyšovat bezpečnost práce. Povrch bezpečnostní tabulky / samolepky je laminován odolnou folií proti poškození a UV záření.


Bezpečnostní tabulka - Pozor proudění horkého vzduchu
Pozor proudění horkého vzduchu - Bezpečnostní značka W001, ISO 7010-W001
Bezpečnostní tabulka / samolepka. Tyto tabulky upozorňují na místa, na nichž hrozí nebezpečí úrazu horkýcm vzduchem a varují tak před nebezpečím vzniku takového úrazu.
Povrch bezpečnostní tabulky / samolepky je laminován odolnou folií proti poškození a UV záření, která prodlužuje životnost tabulky.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí rozdrcení celého těla shora
Nebezpečí rozdrcení celého těla shora - Bezpečnostní značka W001, ISO 7010-W001
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Nebezpečí rozdrcení celého těla shora“
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Neotvírej za chodu - žlutá verze
Neotvírej za chodu - žlutá verze - Bezpečnostní značka W001, ISO 7010-W001
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Neotvírej za chodu“

Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Pozor hořlavé páry
Pozor hořlavé páry - Bezpečnostní značka W021, ISO 7010-W021
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Pozor hořlavé páry“

Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Pozor jeřáb dálkově ovládán
Pozor jeřáb dálkově ovládán - Bezpečnostní značka W001, ISO 7010-W001
Symbol bezpečnostní tabulky s textem Pozor jeřáb dálkově ovládán. Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Pozor odletující částice
Pozor odletující částice - Bezpečnostní značka W001, ISO 7010-W001
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Pozor odletující částice“
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Pozor rotující část
Pozor rotující část - Bezpečnostní značka W001, ISO 7010-W001
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Pozor rotující část“
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Pozor na zavěšené břemeno
Pozor na zavěšené břemeno - Bezpečnostní značka W015, ISO 7010-W015
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Pozor na zavěšené břemeno". Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Pozor zdroj ionizujícího záření
Pozor zdroj ionizujícího záření - Bezpečnostní značka W003, ISO 7010-W003
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Pozor zdroj ionizujícího záření“
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Při manipulaci nevkládej končetiny pod břemeno
Tabulka přikazuje nevkládat končetiny pod břemeno
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Při manipulaci nevkládej končetiny pod břemeno“
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Regulační stanice plynu
Regulační stanice plynu - Bezpečnostní značka W021, ISO 7010-W021
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Regulační stanice plynu“

Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Laserové pracoviště
Laserové pracoviště - Bezpečnostní značka W004, ISO 7010-W004
Pracoviště s lasery musí být označeno bezpečnostní tabulkou nebo samolepkou na všech přístupových cestách a místech, kde hrozí nebezpečí zasažení zářením.


Bezpečnostní tabulka - Laserové pracoviště třídy III.b
Laserové pracoviště třídy III.b - Bezpečnostní značka W004, ISO 7010-W004
Pracoviště s lasery musí být označeno bezpečnostní tabulkou nebo samolepkou na všech přístupových cestách a místech, kde hrozí nebezpečí zasažení zářením.


Bezpečnostní tabulka - Provoz vysokozdvižných vozíků
Výstražná bezpečnostní tabulka
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Provoz vysokozdvižných vozíků“.
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečné ionizující záření
Nebezpečné ionizující záření - Bezpečnostní značka W003, ISO 7010-W003
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Nebezpečné ionizující záření“.
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečné neionizující záření
Výstražná bezpečnostní tabulka
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Nebezpečné neionizující záření“.
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečné neviditelné záření
Nebezpečné neviditelné záření - Bezpečnostní značka W003, ISO 7010-W003
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Nebezpečné neionizující záření“.
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Neviditelné neionizující záření
Výstražná bezpečnostní tabulka
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Neviditelné neionizující záření“.
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Pozor radioaktivní záření
Pozor radioaktivní záření - Bezpečnostní značka W003, ISO 7010-W003
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Pozor radioaktivní záření“. Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Pozor žíravina
Tabulka upozorňuje na nebezpečí styku s žíravými látkami
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Pozor žíravina“.
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Pracoviště se zvýšeným nebezpečím požáru
Pracoviště se zvýšeným nebezpečím požáru - Bezpečnostní značka W021, ISO 7010-W021
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Pracoviště se zvýšeným nebezpečím požáru“.
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Pozor nebezpečné neionizující záření
Výstražná bezpečnostní tabulka
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Pozor nebezpečné neionizující záření“.
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Pozor brusný kotouč nebezpečí poranění
Výstražná bezpečnostní tabulka
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Pozor brusný kotouč nebezpečí poranění.“
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Pozor zúžená průchozí šířka lávky
Pozor zúžená průchozí šířka lávky - Bezpečnostní značka W001, ISO 7010-W001
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Pozor zúžená průchozí šířka lávky“.
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Pozor nemanipuluj pod zatížením
Pozor nemanipuluj pod zatížením - Bezpečnostní značka W001, ISO 7010-W001
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Pozor nemanipuluj pod zatížením“
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Pozor zařízení se opravuje
Pozor zařízení se opravuje - Bezpečnostní značka W001, ISO 7010-W001
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Pozor zařízení se opravuje“
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí sevření
Tabulka upozorňuje na nebezpečí sevření končetin
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Nebezpečí sevření“.
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


Bezpečnostní tabulka - Pozor vlak
Tabulka uporozňuje na možnost průjezdu vlaku
Symbol bezpečnostní tabulky s textem „Pozor vlak“.
Vysoce kvalitní tabulka tištěná UV vytvrzovanými barvami s vysokou životností i při venkovním použití.


 
1  2 3 Další strana »

Autolékárničky

Tabulky - Zakázková výroba

Nákupní košík
Dokončení objednávky
Položek: 0
0.00 Kč
Nákupní košík
Slovenská verzia obchodu Expresní dodání
Akční slevy
Akční slevy
Atrapy kamer