Přejít na mobilní verzi?

ANO
NE
Zakázková výroba
Bezpečnostní pomůcky
Atrapa bezpečnostní kamery
Hasicí přístroje
Lékárnička Swissmed
Bezpečnostní stojan
Všechny bezpečnostní tabulky a bezpečnostní výrobky ihned k dodání.
TRAIVA s.r.o, Pohraniční 104, 703 00 Ostrava

e-safetyshop.eu - Bezpečnostní tabulky a výrobky pro bezpečnost

Bezpečnostní tabulky
a výrobky pro bezpečnost

10.000 druhů tabulek a výrobků skladem
Telefon tabulky 596 123 556, 604 266 813
Příjmáme platební karty a online PayPal platby
HOME | VELKOOBCHOD TABULEK | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY SignEU | KONTAKTY | O NÁS | RYCHLÝ NÁKUP SOFTWARE BOZP A PO
Nákup na e-safetyshop.eu - BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A VÝROBKY PRO BEZPEČNOST je jednoduchý:
Zadejte počet kusů výrobku
a klikněte na tlačítko "Přidat"
Po ukončení nákupu
klikněte vpravo  na "Košík"

Tabulky na stavbu


Domů > > Tabulky na stavbu

Bezpečnostní tabulky a tabule k označení stavby, rizik na stavbě a pomocných zařízeních, zákazové, výstražné a příkazové
Subkategorie
Výstražné tabule na stavby - banner
 
Produkty
1  2 3 Další strana »
Bezpečnostní tabulka - Vypni v nebezpečí
Tabulka nařizuje vypnou dané zařízení v nebezpečí
Tyto tabulky musí být umístěny na dobře viditelných místech, kde je žádoucí zdůraznit nutnost splnění závažné povinnosti – vypnutí zařízení z chodu k zajištění bezpečnosti práce, technických zařízení a ochrany zdraví v případě vzniku nebezpečné situace.



Bezpečnostní tabulka - Nezapínej! Na zařízení se pracuje
Tabulka zákazu zapnutí při opravě zařízení
Tyto tabulky musí být umístěny všude tam, kde se provádí oprava nebo jiná práce na zařízení, při níž by zapnutí zařízení bez vědomí pracovníků provádějících práci na zařízení mělo za následek vznik bezprostředního nebezpečí úrazu pracovníků.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí úrazu pádem nebo pohyb. zavěš. předmětu
Nebezpečí úrazu pádem nebo pohybem zavěšeného předmětu - Bezpečnostní značka W015, ISO 7010-W015
Bezpečnostní výstražné tabulky „NEBEZPEČÍ ÚRAZU PÁDEM NEBO POHYBEM ZAVĚŠENÉHO PŘEDMĚTU“ jsou určeny zejména pro upozornění na nebezpečný pracovní prostor jeřábu manipulujícího se zavěšenými předměty.


Bezpečnostní tabulka - Nepovolaným vstup zakázán
Zákaz vstupu nepovolaným osobám
Bezpečnostní tabulky nebo samolepky používané k zamezení vstupu nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti. Tabulka je také prevencí rizik BOZP v místech, kde nepovolané osoby mohou být ohroženy.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz vstupu
Bezpečnostní tabulka pro prostory kde je vstup zakázán
Bezpečnostní tabulka nebo samolepka zakazující vstup z důvodu bezpečnosti, nebo tam, kde je zákaz vstupu z provozních důvodů.


Bezpečnostní tabulka - Nebezpeční pádu do prohlubně
Výstražná bezpečnostní tabulka
Tyto tabulky musí být umístěny tam, kde je nebezpečí pádu do prohlubně a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny. Tyto mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit!


Bezpečnostní tabulka - Pracuj jen v ochranných brýlích, používej chrániče sluchu
Bezpečnostní tabulka upozorňující na povinnost používat ochranné pomůcky
Tyto bezpečnostní tabulky nařizují použití ochranných brýlí a přilby. Tyto tabulky výrazně zvyšují BOZP.


Výstražný stojan - tabule - Pozor kluzká podlaha
Upozorňuje na nebezpečí uklouznutí
Nejpoužívanější bezpečnostní stojan se západkou proti zaklapnutí. Stojan upozorňuje na nebezpečí uklouznutí, označení nepřehledného schodu, sníženého profilu, prací nebo nebezpečí v prostoru. Výhodou stojanu je snadná manipulace, stabilita a dobrá viditelnost.
.


Tabulka s upozorněním - Probíhá oprava a údržba
vhodné tam kde hrozí zvýšené nebezpečí z důvodu opravy...
Tyto tabulky musí být umístěny na dobře viditelných místech, kde je žádoucí upozornění na zvýšené nebezpečí z důvodu opravy.


Bezpečnostní tabulka - Používej ochranné pracovní pomůcky
Používej ochranné pracovní pomůcky - Bezpečnostní značka M001, ISO 7010-M001
Tyto bezpečnostní tabulky a samolepící fólie nařizují všem, kteří se pohybují v daném prostoru použití ochranných pracovních pomůcek. Je to z důvodu zvyšování bezpečnosti práce.



Bezpečnostní tabulka pro kamerové systémy
Tabulky nebo samolepky
Bezpečnostní tabulka slouží k upozornění, že je daný prostor monitorován bezpečnostními kamerami se záznamem.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz vstupu na staveniště
Zákazová bezpečnostní tabulka
Tato bezpečnostní tabulka zakazuje vstup na staveniště všem nepovolaným osobám.


Bezpečnostní tabulka - Vstup zakázán, nebezpečný prostor
Tabulka zakazuje vstup do nebezpečného prostoru
Bezpečnostní tabulka zakazující vstup do nebezpečného prostoru. Správným umístěním můžeme předejít možnému zranění.


Zákaz používání rozhlasových přijímačů a rádií v celém areálu staveniště
Bezpečnostní zákazová tabulka pro staveniště
Bezpečnostní tabulka zakazující používání rozhlasových přijímačů v celém areálu staveniště.


Bezpečnostní tabulka - Zákaz neoprávněné manipulace
Zákaz neoprávněné manipulace - Bezpečnostní značka P001, ISO 7010-P001
Bezpečnostní tabulky s textem "Zákaz neoprávněné manipulace" je vhodná pro použití tam, kde hrozí riziko úrazu z nedovolené manipulace se stroji nebo zařízením.


Bezpečnostní tabulka - Za bouřky dodržujte odstup 3m od svodu
Bezpečnostní tabulky pro označení místa, kde může dojít k poranění bleskem
Bezpečnostní tabulky s textem „Za bouřky dodržujte odstup 3m od svodu, jste v ohrožení života“ jsou vhodné pro použití tam, kde může dojít k nebezpečí úrazu bleskem za bouřky.



Bezpečnostní tabulka - Pozor procházíte staveništěm
Výstražná bezpečnostní tabulka
Výstražná bezpečnostní tabulka upozorňující na možnost zvýšeného nebezpečí při procházení staveništěm.




Bezpečnostní tabulka - Pozor staveniště
Výstražná bezpečnostní tabulka
Výstražná bezpečnostní tabulka upozorňující na možnost zvýšeného nebezpečí na staveništi.





Bezpečnostní tabulka - Ohlašovna úrazů a požárů v kanceláři stavbyvedoucího
Tabulka upozorňuje kde hledat pomoc při úrazu či požáru
Bezpečnostní tabulky s textem „Ohlašovna úrazů a požárů v kanceláři stavbyvedoucího“ upozorňuje, kde hledat pomoc při úrazu, či požáru.




Bezpečnostní tabulka - Vstup zakázán
Vstup zakázán
Vstup zakázán


Nebezpečí úrazu - Při práci používej ochranné brýle
Bezpečnostní tabulka upozorňující na povinnost používat ochranné brýle
Bezpečnostní tabulky upozorňující na splnění povinnosti používat při práci ochranné brýle a tím k vyloučení, nebo omezení vzniku úrazu.




Nebezpečí úrazu - Používej ochranné rukavice
Bezpečnostní tabulka upozorňující na povinnost používat ochranné rukavice
Bezpečnostní tabulky upozorňující na splnění povinnosti používat při práci ochranné rukavice a tím k vyloučení, nebo omezení vzniku úrazu.




Bezpečnostní tabulka - Pozor - Nebezpečí pádu předmětů
Tabulka pro označení práce ve výškách
Tyto tabulky musí být umístěny na takových místech, na nichž hrozí nebezpečí pádu předmětů a varují tak před nebezpečím úrazu z této příčiny. Tyto tabulky mohou být, podle situace, vyvěšovány jen na přechodnou dobu. Pomine-li důvod jejich vyvěšení musí se odstranit!


Bezpečnostní tabulka - Pozor nahoře se pracuje
Výstražná bezpečnostní tabulka
Vyrábíme jako samolepku nebo plastovou tabulku. Vhodné umístění na viditelné místo ze všech přístupových cest, bezpečnostní tabulka označuje staveniště s prováděnými prácemi ve výškách a kde hrozí nebezpečí pádu předmětů z výšky.


Nebezpečí úrazu - Vstup jen v ochranné přilbě
Bezpečnostní tabulka upozorňující na povinnost používat ochrannou přilbu
Bezpečnostní tabulky upozorňující na splnění povinnosti používat při práci ochrannou přilbu a tím k vyloučení, nebo omezení vzniku úrazu.




Bezpečnostní tabulka - Zákaz vstupu na staveniště
Pro zvýšení bezpečnosti na stavbě
Bezpečnostní tabulka oznamující zákaz vstupu na staveniště.





Bezpečnostní tabulka - Pozor výkop
Výstražná tabulka s označením rizika pádu do výkopu
Bezpečnostní tabulka upozorňující na možné nebezpečí pádu do výkopu.





Bezpečnostní tabulka - Nenahýbejte se přes zábradlí
Tabulka zakazuje nahýbat se přes zábradlí
Bezpečnostní tabulka zakazující nahýbání se přes zábradlí.





Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí uklouznutí
Výstražná bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka upozorňující na možné nebezpečí uklouznutí. Vhodné použítí tam, kde tímto upozorněním můžeme předejít úrazu.




Tabulka s výstrahou - Pozor, na zařízení se pracuje
Pozor, na zařízení se pracuje - Bezpečnostní značka W001, ISO 7010-W001
Bezpečnostní tabulka označující zařízení na kterém je prováděna údržba.





Bezpečnostní tabulka s upozorněním - Průchod zakázán
Bezpečnostní tabulka
Bezpečnostní tabulka upozorňující na zakaz průchodu z důvodu ohrožení na zdraví.





Bezpečnostní tabulka s upozorněním - Vlastní text
možnost volby vlastního textu
Bezpečnostní tabulky s upozorněním dle vlastního textu.






Bezpečnostní tabulka - Nevstupuj, opravuje se - no entry, maintenance work
Tabulka zakazuje vstupovat z důvodu opravy
Bezpečnostní tabulka zakazující vstup z důvodu opravy s anglickým překladem.





Bezpečnostní tabulka - Průchod zakázán
Bezpečnostní tabulka zakazuje průchod
Bezpečnostní tabulka zakazující průchod.






Bezpečnostní tabulka - Zde nepřecházej
Tabulka zakazuje přecházení ve vyznačeném prostoru
Bezpečnostní tabulka zakazující přecházení ve vyznačeném prostoru. Vhodné umístění všude tam, kde hrozí nebezpečí úrazu projíždějícími vlaky a auty.




Bezpečnostní tabulka - Nebezpečí úrazu
Nebezpečí úrazu - Bezpečnostní značka W001, ISO 7010-W001
Tyto tabulky musí být umístěny na místa, na nichž hrozí nebezpečí úrazu způsobené různými vlivy a varují tak před nebezpečím vzniku takového úrazu.




Bezpečnostní tabulka - Nevstupuj opravuje se
Zákaz vstupu do vymezeného prostoru - riziko úrazu
Bezpečnostní tabulka zakazující vstup z důvodu opravy, možnost rizika úrazu.





Bezpečnostní tabulka - Nezapínej! Na zařízení se pracuje
Nezapínej! Na zařízení se pracuje - Bezpečnostní značka M001, ISO 7010-M001
Bezpečnostní tabulka s příkazem - Nezapínej! Na zařízení se pracuje. Tato tabulka zvyšuje bezpečnost práce.




Bezpečnostní tabulka - Zákaz vstupu přejděte na vedlejší chodník
Tabulka zakazuje chůzi po chodníku
Zákazová tabulka pro vyznačení rizika. Tabulka zakazuje vstup a nařizuje přejití na vedlejší chodník.





Bezpečnostní tabulka - Dbejte zvýšené pozornosti
Dbejte zvýšené pozornosti - Bezpečnostní značka W001, ISO 7010-W001
Bezpečnostní výstražná tabulka upozorňující na zvýšenou pozornost. Upozorňuje na možnost rizika nebezpečí úrazu.




 
1  2 3 Další strana »

Autolékárničky

Tabulky - Zakázková výroba

Nákupní košík
Dokončení objednávky
Položek: 0
0.00 Kč
Nákupní košík
Slovenská verzia obchodu Expresní dodání
Akční slevy
Akční slevy
Atrapy kamer