Vzory roční kontroly BOZP, kontrolní listy závad v jednotlivých odvětvích, check listy bezpečnosti, protokoly o kontrolách a zkouškách zařízení, plány kontrol a údržby, evidenční záznamy o revizích, a další

Mít v počádku, v termínech všechny konroly, revize a zkoušky v organizaci je velkou výzvou.

Zcela automatizovaný systém s automatickým ohlašováním termínů, předpřipravenými, aktualizovanými dokumenty je již po mnoho let používaný ORGANIZER BOZP  a PO Traiva. Vyzkoušejte plnou verzi na 6 měsíců zdarma. 

Organizer BOZP Traiva