JAKOUKOLI REKLAMACI SE SNAŽÍME VYŘÍDIT VE ZKRÁCENÉ LHŮTĚ 1 TÝDNE

Před rozhodnutím reklamovat zboží se prosím ujistěte, zda nejde o jednu z těchto obvyklých situací:
- domněle chybějící část zboží je skryto v balíku v obalovém materiálu
- někdo jiný u vás již odebral část zboží
- zboží prodávané na metry je v jednom kuse, nikoli po metrových kusech
- nepostupujete podle návodu u zboží, kde je potřeba znát sestavení, aplikaci nebo funkce

Před tím než odešlete zboží k reklamaci, vyplňte prosím tento formulář. U zboží k reklamaci, které obdržíme bez údajů uvedených v tomto protokolu, začíná běžet reklamační lhůta až po obdržení údajů.