Rodinné domy, garáže, ubytovací zařízení, firmy, kanceláře, výrobní podniky. Vhodné přístroje k hašení: elektrických zařízení pod proudem, hořlavých plynů, benzín, nafta, oleje, pevné materiály, počítače, televizory a další elektronika. Nevhodné na: dřevo, uhlí, textil. NESMÍ se použít k hašení lehkých a hořlavých alkalických kovů.