Přehledné tiskopisy pro záznamy podle předpisů BOZP a PO. Tiskopisy pro bezpečnost práce a požární ochranu usnadnují práci a obsahují vše potřebné již předtištěné. Tiskopisy pro tuto oblast zahrnují např. knihu úrazů, provozní deník stroje, provozní deník kotelny, plynové kotelny, deník zdvihacího zařízení aj.