Pokud požárně bezpečnostní řešení stavby předepisuje značení únikových cest fotoluminiscenčními tabulkami podle ČSN EN ISO 7010, použijte únikové tabulky z této kategorie. Pro značení únikových cest bez nouzového osvětlení jsou předepsány fotoluminiscenční tabulky (svítící po nasvícení). Tabulky a samolepící fólie GlowStar o svítivosti 150 mcd/m2 (po 10 minutách od nasvícení) a 800 mcd/m2 po 1 minutě, překračují svou svítivostí normu 2,5 násobně. (Test svítivosti v souboru níže) Vyrábíme také fotoluminiscenční tabulky o svítivosti až 2000 mcd/m2 určené zejména pro tunely, lodě a vrtné plošiny. Pro návrh značení můžete použít náš návod Jak provést správné značení únikových cest