Námi prodávané výrobky pro bezpečnost práce, BOZP i ostatní výrobky snižující rizika úrazů splňují nejvyšší standardy kvality. K výrobkům u kterých je to vyžadováno najdete vždy EU nabo EC prohlášení o shodě a jsou testovány notifikovanými zkušebnami s certifikátem.

Tam, kde jde o bezpečnost a předcházení ůrazům je ověřená kvalita a funkčnost na prvním místě. Nejsme jen výrobci a prodejci, ale také odborná firma pro bezpečnost práce a požární ochranu. Naše výrobky zkoušíme a dlouhodobě ověřujeme přímo ve firmách, kterým poskytujeme služby BOZP a PO.